Szkolenie BHP – czy jest obowiązkowe? Co grozi za jego brak.

Darmowe szkolenie BHP dla nowych Klientów - 0 zł !

Jeśli nie korzystałeś z naszych produktów oraz usług możesz za darmo wykorzystać kupon na jeden z naszych kursów BHP Online. Do wyboru
  1. Szkolenie wstępne BHP
  2. Szkolenia okresowe BHP
  3. Szkolenia dla kierowników i pracodawców BHP.

Kupon o wartości do 200 zł.

Napisz do nas na biuro@innovation.org.pl a w treści wyślij „Kupon – nowy klient – darmowe szkolenie BHP X256″

Obowiązek pracodawcy.

Pracodawca musi swoim pracownikom zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dbać i aktualizować ich wiedzę, czyli kierować pracowników na szkolenia BHP. Szkolenie wstępne stanowi pierwszy kontakt pracownika z zagadnienia z zakresu BHP w nowym zakładzie pracy. Szkolenia okresowe BHP mają na celu aktualizację wiedzy pracownika.

Czy szkolenia BHP są obowiązkowe?

Tak, szkolenia BHP są obowiązkowe

Każdy pracownik musi w dniu zatrudnienia przejść szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz przed upływem 6 lub 12 miesięcy od daty przyjęcia przejść szkolenie okresowe BHP. Szkolenie okresowe musi być powtarzane co 1,3,5  lub 6 lat (w zależności od zajmowanego stanowiska pracy). Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom takie szkolenia przed upływem regulowanych prawnie terminów szkoleń BHP.

Brak szkoleń BHP ? Sankcje dla pracodawcy.

Z uwagi na obligatoryjność szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Kodeks pracy przewiduje sankcje dla pracodawcy za brak przeszkolenia pracowników. Kontrolowaniem aktualności szkoleń bhp zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. W przypadku stwierdzenia braku szkoleń z zakresu BHP pracodawcy grozi kara finansowa od 1 tys. do 30 tys. złotych.
Warto również mieć na uwadze, że pracownik może odmówić świadczenia pracy w przypadku, w których warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

Co zrobić w przypadku przekroczenia terminu szkolenia okresowego BHP?

Z uwagi na bardzo długie okresy ważności szkoleń okresowych BHP niestety nietrudno przeoczyć termin kolejnego szkolenia, choć oczywiście nie usprawiedliwia to pracodawcy w przypadku kontroli. W przypadku przeoczenia terminu szkolenia okresowego BHP należy takie szkolenie przeprowadzić niezwłocznie. Bardzo dobrą praktyką jest podpisanie stałej umowy na współpracę z inspektorem BHP który takie szkolenie będzie realizował co roku w firmie klienta. Pakiety współpracy zaczynają się od 150 zł i szkolenia BHP są wtedy bez limitu i za darmo. Więcej informacji poniżej.

Niepoddanie się szkoleniu BHP ? Konsekwencje dla pracownika

W stosunku do osoby, która nie poddaje się szkoleniom BHP (np. uporczywie nie przychodzi w wyznaczonych terminach na szkolenie) pracodawca może wyciągnąć konsekwencje. Należy pamiętać, że szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, a niestawiennictwo się na szkoleniu BHP jest niestawiennictwem się w pracy (o ile nie jest poparte np. zwolnieniem lekarskim albo urlopem). Pracodawca może również wyciągnąć konsekwencje w postaci upomnienia pracownika lub nagany, a także pociągnąć pracownika do odpowiedzialności finansowej. Co ważne ? pracodawca może, aczkolwiek nie musi odsunąć taką osobę od stanowiska pracy.

BRAK SZKOLEŃ PRZYCZYNĄ WYPADKÓW W PRACY

PLATFORMA SZKOLEŃ ONLINE

ZAUFALI NAM