...

Szkolenia Sygnalista kolejowy i BHP

Kurs stacjonarny

Kurs online

Tipy  sygnalisty

Wykonując pracę budowlane, kolejowe każda firma musi posiadać w swoim zespole sygnalistę kolejowego. Osoba ta jest odpowiedzialna za obserwację szlaku torowego i informowanie grupy roboczej oraz nadjeżdżające pociągi o zagrożeniach. Brak sygnalisty kolejowego wiąże się z karą 30.000 zł !! Nie narażaj się na takie kary – skorzystaj z naszego kursu już dziś.

Nowość: szkolenie dla specjalistów bhp którzy chcą założyć firmę BHP lub poprawić jej wyniki finansowe!

Szkolenia BHP ONLINE

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP Pracodawcy

W momencie zatrudnienia pierwszego pracownika przedsiębiorca staje się pracodawcą i jest zobligowany do zrealizowania szeregu obowiązków z zakresu BHP. Musi zacząć od przejścia szkolenia dla siebie czyli szkolenia BHP dla pracodawców. Następnie musi wysłać pracownika na badania lekarskie w tym celu wymagane jest opracowanie skierowania zgodne z oceną ryzyka zawodowego ponieważ to w niej wyszczególnione są zagrożenia jakie należy ująć w skierowaniu na badania lekarskie. I dopiero wtedy gdy pracownik otrzyma zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku organizujemy mu szkolenie BHP wstępne które jest ważne 12 mc lub 6 mc dla stanowisk kierowniczych. Następnie należy organizować szkolenia BHP okresowe w ustalonych okresach czasowych.

Nadzór bhp nad twoją firmą

Nie masz czasu ani ochoty na zabawę z BHP?? Zleć to inspektorowi BHP. Chętnie zaopiekuje się twoim przedsiębiorstwem w ramach ryczałtowej miesięcznej umowy BHP. Dzięki takiej współpracy płacisz jedną kwotę miesięcznie i wszystkie usługi BHP masz w tej cenie czyli za darmo. Rozwiązanie to jest szczególnie opłacalne dla firm które posiadają wysoką rotację zatrudnienia pracowników, nie muszą one wtedy płacić przykładowo za każde szkolenie BHP z osobna tylko posiadają to w cenie umowy ryczałtowej. Dodatkowo do umowy nadzoru BHP dorzucamy inne usługi jak np. szkolenia I pomoc, szkolenie sygnalisty kolejowego, wagonów samowyładowczych.

Szkolenia budowlane i kolejowe

Wagony samowyładowcze

Hakowy sygnalista

Podbijak kolejowy

Przecinarka do szyn

Zagęszczarka płytowa

Wiertarka kolejowa

Inne usługi BHP Knurów

Kontrola PIP

Księga HCCP

IBWR

Ciekawostki BHP

Rodzaje wagonów: hopper dozator, szutrówka…
Jak przygotować firmę do kontroli PIP
W jakim miejscu ma stać sygnalista kolejowy?

Blog - porady BHP

Zaufali nam

Zbudujmy razem bezpieczne i wydajne miejsce pracy

Mapa strony oferta

Opieka BHP – Zatrudnij inspektora BHP do swojej firmy

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – sprawdź zanim dojdzie do pożaru i braku wypłacenia ubezpieczenia.

Doradztwo – kontrola Inspekcji pracy – spodziewasz się kontroli PIP – skontaktuj się z nami – dostosujemy zakład do wymogów prawnych.

Księga HACCP – obowiązkowy dokument w gastronomii.

Program Zapewnienia Jakości – obowiązkowy dokument przy pracach energetycznych.

Protokół wypadkowy – przy wystąpieniu wypadku w pracy pracodawca jest zobowiązany do opracowania protokołu powypadkowego. Zleć to nam.

Przegląd gaśnic – zleć nam przeprowadzenie przeglądu gaśnic min raz w roku.

Pomiary oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – obowiązkiem pracodawcy jest zlecić przeprowadzenie pomiaru oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. Na przykład na stanowiskach biurowych minimalna ilość lux wynosi 500.

IBWR – najważniejszy dokument bezpieczeństwa na budowie – zleć to nam.

Ocena ryzyka zawodowego – dokument obowiązkowy dla każdego stanowiska pracy.

Plan Bioz – jeden z najważniejszych dokumentów bezpieczeństwa na budowie.

Mapa strony szkolenia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.