Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, za okres zimowy uznaje się miesiące od listopada do marca. Pracodawcy mają wtedy dodatkowe obowiązki względem pracowników. Na co muszą zwrócić szczególną uwagę?

TEMPERATURA

Pracodawca ma obowiązek zapewnić w pomieszczeniach pracowniczych temperaturę nie niższą niż 14°C. W przypadku pomieszczeń biurowych przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne ? minimalna temperatura musi wynosić 18°C . Od zasad tych mogą być pewne wyjątki. Dobrym przykładem jest branża spożywcza ? osoby, które wykładają towar w pomieszczeniach o charakterze chłodniczym, np. przy lodówkach lub zamrażarkach, ze względu na specyfikę pracy, będą wykonywać obowiązki w temperaturze niższej i nie jest to niezgodne z prawem.

Jeśli pracodawca nie zapewni zatrudnionym odpowiednich warunków pracy, pracownicy mogą zaprzestać wykonywania swoich obowiązków. Muszą o tym fakcie poinformować przełożonego, podając jako powód zbyt niską temperaturę. Co ważne, choć odstąpią od wykonywania pacy, zachowają wtedy prawo do wynagrodzenia.

PRACA SEZONOWA – ODŚNIEŻANIE DACHÓW

Odśnieżanie dachów to praca na wysokości i choć nie wymaga specjalnych kwalifikacji, osoba, która będzie wykonywała takie obowiązki, musi:

 • posiadać aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • przejść instruktaż stanowiskowy,
 • zostać poinformowana o ryzyku zawodowym,
 • stosować zapewnione przez pracodawcę środki ochrony przed upadkiem z wysokości (są to między innymi: obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem, szelki wraz z linką bezpieczeństwa oraz w przypadku występowania ryzyka urazu głowy ? hełm ochronny).

Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników, powinien więc wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, zabezpieczyć pokrycie przed załamaniem oraz zadbać o to, aby osoby wykonujące pracę nie zbliżały się do krawędzi dachu.

POSIŁKI I NAPOJE REGENERACYJNE

Podczas okresu zimowego pracodawca powinien wydawać tzw. posiłki regeneracyjne. Kiedy jest do tego zobowiązany?
Kryterium jest wydatek energetyczny. Zgodnie z przepisami r.p.p.n., pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10° C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25° C,
 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
 • pod ziemią,
 • pracodawca zapewnia posiłki pracownikom zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Informacje o tym, na jakich stanowiskach mogą być wydawane posiłki profilaktyczne, można znaleźć w regulaminie pracy danej firmy. Skład posiłków nie jest przypadkowy ? powinny one zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów oraz 15% białek, a suma ich wartości energetycznej ma wynosić ok. 1000 kcal. Jeśli pracodawca -z różnych przyczyn -nie jest w stanie zorganizować wydawania posiłków profilaktycznych, może w zamian:

 • zapewnić pracownikom korzystanie z posiłków w punktach gastronomicznych;
 • zezwolić na przyrządzanie posiłków przez pracowników we własnym zakresie z dostarczonych produktów.

ODZIEŻ

Pracownikom, którzy w okresie zimowym wykonują pracę na zewnątrz budynku i są narażeni na niskie temperatury, pracodawca powinien zapewnić odzież roboczą, taką jak:

 • ocieplane nakrycie głowy;
 • ocieplana kurtka lub kombinezon;
 • rękawice z warstwą nieprzemakalną;
 • koszula flanelowa.

Pracodawca powinien jasno określić rodzaj odzieży roboczej, która będzie stosowana w jego zakładzie, a także przewidywane okresy jej użytkowania.

Właściwe przestrzeganie przepisów BHP w okresie zimowym pozwoli zapobiec wypadkom, wyziębieniom organizmu i odmrożeniom. Warto zadbać o komfort pracowników, aby pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, mogli bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.