Startujesz w przetargu dla PKP PLK? Wykonujesz prace jako podwykonawca?

Jeśli odpowiedziałeś na pytania twierdzącą, musisz posiadać w swojej firmie pracownika który przeszedł odpowiednie szkolenie i uzyskał uprawnienia, sygnalisty kolejowego. Sygnalista jest osobą do obserwacji szlaku torowego i sygnalizowania maszynisty jak i grupy roboczej o możliwych zagrożeniach znajdujących się na torze kolejowym. Wyznaczenie sygnalisty przy pracach torowych jest obowiązkiem pracodawcy. Kary za niewywiązanie się z tego obowiązku to nawet 30.000 zł.

Tylko u nas: Wykłady i ćwiczenia praktyczne. Szkolenia realizowane są także dla małych grup szkoleniowych. Uczestnicy szkolenia: pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele firm itp.

Szkolenia przeprowadzaliśmy dla czołowych firm budowlano – kolejowych w Polsce m.in.

PORR. S.A – Skanska S.A. – Electren S.A. – Budimex itd.

Szkolenie zgodne z wymaganiami przepisów kolejowych w tym: instrukcje, zarządzenia, przepisy PKP PLK S.A. a także zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia realizujemy w formie online a także w formie stacjonarnej.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2