Czy wózki podnośnikowe mogą być stosowane do podnoszenia osób?

Wózki podnośnikowe mogą być stosowane do podnoszenia osób, jeśli producent opisał taką możliwość w instrukcji obsługi. W przypadku, gdy producent wózka nie przewidział takiej ewentualności, pracodawca może użytkować wózek do podnoszenia osób, pod pewnym warunkiem.

Czy na wózki widłowe prowadzone ręcznie, z napędem elektrycznym, trzeba mieć uprawnienia? Czy można na nich podnosić pracownika?

Zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dalej r.b.h.p.w.j.), rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, zwanych dalej ?wózkami jezdniowymi?, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym. Tak więc wózki jezdniowe prowadzone ręcznie nie podlegają pod przepisy r.b.h.p.w.j.

Następnie należy rozważyć, czy wózek widłowy prowadzony ręcznie nie jest wózkiem podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia. Bowiem do wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia (np. elektrycznym) mają dodatkowo zastosowanie przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Jednak również to rozporządzenie nie obejmuje tzw. wózków unoszących ładunek do 30 cm.

Wózki podnośnikowe mogą być używane do podnoszenia osób, jeśli producent opisał taką możliwość w instrukcji obsługi. W przypadku, gdy producent wózka nie przewidział takiej możliwości w instrukcji obsługi, pracodawca może użytkować wózek do podnoszenia osób, pod warunkiem uzyskania zgody właściwej jednostki dozoru technicznego.