Odzież ochronna jest obowiązkowa – nawet w czasie upałów.

Przepisy bhp nie dopuszczają ograniczenia stosowania odzieży ochronnej w okresie letnim ze względu na wysokie temperatury. Jednak tam, gdzie jest to możliwe, pracodawca powinien zastępować odzież wykonaną ze sztucznych tkanin taką z naturalnych materiałów.

Odzież ochronna z jednej strony ma zapewnić niezbędną ochronę przed szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy, jednak z drugiej często powoduje zwiększenie fizjologicznego i psychicznego stresu, obniża zdolność do pracy lub zwiększa dyskomfort przy jej wykonywaniu. Zadaniem pracodawcy jest taki dobór odzieży, aby w jak największym stopniu zminimalizować negatywne skutki dla stosujących ją pracowników.

Z pewnością nie bez powodu ustawodawca w art. 237 11a § 1 Kodeksu pracy, wprowadził obowiązek pracodawcy polegający na konsultowaniu z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a w szczególności dotyczących przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Dlatego też pracodawca ustalając wyposażenie niezbędne do pracy na poszczególnych stanowiskach powinien uprzednio skonsultować z załogą jego przydatność. U pracodawcy, u którego została powołana komisja bhp, takie konsultacje mogą być prowadzone w ramach tej komisji.

Komfortowa odzież.     

W okresie letnim, w którym ze względu na warunki atmosferyczne istotnemu podwyższeniu ulegają temperatury na stanowiskach pracy, w szczególności zlokalizowanych na otwartej przestrzeni lub budynkach niewyposażonych w klimatyzację, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię przydzielonej pracownikom odzieży (zarówno ochronnej, jak i roboczej). Choć w przypadku odzieży ochronnej z oczywistych względów na pierwszym miejscu powinny stać właściwości ochronne, to jednak nie można lekceważyć komfortu jej stosowania.

Tam, gdzie tylko to możliwe, pracodawca powinien zastępować odzież wykonaną ze sztucznych tkanin (np. poliestru), wykonaną z materiałów naturalnych (np. bawełny), która będzie zdecydowanie bardziej przewiewna i zapewni lepsze odprowadzanie nadmiaru ciepła z organizmu, chroniąc przed jego przegrzaniem, a także ewentualnymi alergiami. Dotyczy to zarówno odzieży takiej jak koszulki, koszule, spodnie, kombinezony, jak i nakryć głowy (np. czapek, czepków itp.). To samo dotyczy obuwia, które, o ile to możliwe, należy wyposażyć w stosowną perforację, a także odpowiednie wkładki termiczne.