Sygnalista kolejowy dlaczego i dla kogo – film

Kurs stacjonarny

Sygnalista kolejowy 

Startujesz w przetargu dla PKP PLK? Wykonujesz prace jako podwykonawca?

 

Jeśli odpowiedziałeś na pytania twierdzącą, musisz posiadać w swojej firmie pracownika który przeszedł odpowiednie szkolenie i uzyskał uprawnienia, sygnalisty kolejowego. Sygnalista jest osobą do obserwacji szlaku torowego i sygnalizowania maszynisty jak i grupy roboczej o możliwych zagrożeniach znajdujących się na torze kolejowym. Wyznaczenie sygnalisty przy pracach torowych jest obowiązkiem pracodawcy. Kary za niewywiązanie się z tego obowiązku to nawet 30.000 zł.

 

Tylko u nas: Wykłady i ćwiczenia praktyczne. Szkolenia realizowane są także dla małych grup szkoleniowych. Uczestnicy szkolenia: pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele firm itp.

 

Szkolenia przeprowadzaliśmy dla czołowych firm budowlano – kolejowych w Polsce m.in. 

PORR. S.A – Skanska S.A. – Electren S.A. – Budimex itd.

 

Szkolenie zgodne z wymaganiami przepisów kolejowych w tym: instrukcje, zarządzenia, przepisy PKP PLK S.A. a także zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Szkolenia realizujemy w formie online a także w formie stacjonarnej. 

Niewątpliwą korzyścią szkolenia online sygnalisty kolejowego\torowego jest możliwość dostosowania kursu do konkretnej godziny, na przykład dla każdego kursanta w innym czasie.

Program kursu

Cel oraz zadania i odpowiedzialność pracownika wyznaczonego do wykonywania czynności na stanowisku sygnalisty kolejowego \ torowego na terenie PKP PLK S.A.

 

Technika ruchu kolejowego

Zasady prowadzenia ruchu pociągów na kolei, ruchy pojazdów pomocniczych,  prowadzenie pociągów po zamkniętym torze, zdarzenia kolejowe.

 

Sygnalizacja kolejowa

Pojęcie sygnału, wskaźniki i ich podział, przybory sygnałowe, sygnalizowanie toru zamkniętego i przeszkody w torze, sygnały podawane na semaforach, tarczach ostrzegawczych i manewrowych, sygnały wątpliwe, sygnały zamknięcia toru ( D0, D1), alarmowe (A1, A2), zatrzymania, sygnały zmniejszenia prędkości (D6, W14, W8, W9), sygnały podawane ręcznie oraz osygnalizowanie pociągu.

 

Łączność sygnalisty kolejowego

Rodzaje urządzeń i radiołączności, zakres i zasady nawiązywania łączności – wymiana informacji. Rodzaje radiotelefonów dla sygnalisty zgodnych z częstotliwością PKP PLK.

 

Ćwiczenia

Praktyczne stosowanie sygnałów ręcznych, obsługa radiotelefonów, prowadzenie dokumentacji ruchowej (dzienniki, rozkazy pisemne). W tym także na czynnych torach w przypadku przeprowadzenia kursu stacjonarnego.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla sygnalisty kolejowego

 Zasady przebywania i poruszania się po terenie kolejowym oraz torach czynnych, zasady bezpiecznej pracy w pobliżu czynnej sieci trakcyjnej, postępowanie w przypadku zerwania lub opadnięcia przewodu sieci trakcyjnej, składowanie materiałów oraz narzędzi w pobliżu czynnych torów kolejowych, automatyczny System Ostrzegania „ASO”, osłona miejsca robót – sposoby, rodzaje oraz wymagania “tyczka zejścia” “wskaźnik w7”, wypadki podczas wykonywania prac sygnalisty na terenie kolejowym.

 

Test wielokrotnego wyboru

Podglądowe zdjęcia realizowanego kursu sygnalisty kolejowego dla firmy Budimex S.A. Warszawa 2022 r.
Szkolenie sygnalista kolejowy
Szkolenie sygnalista kolejowy

Filmy sygnalisty

Informacje dodatkowe w sprawie sygnalisty kolejowego
W jakim miejscu ma stać sygnalista kolejowy?

Z tego filmu dowiedzą się Państwo:

  • dla kogo przeznaczony jest kurs na sygnalistę kolejowego,
  • jakie firmy potrzebują sygnalistę kolejowego,
  • jaka kara grozi za brak wyznaczonego sygnalisty kolejowego,
  • jakie wymagania musi spełniać osoba która chce ukończyć kurs na sygnalistę kolejowego,
  • gdzie nasza firma przeprowadza szkolenia.

Kurs sygnalisty kolejowego realizujemy w formie: online oraz w formie stacjonarnej.

 

Szkolenie przeprowadzaliśmy dla największych firm budowlanych w polsce takich jak:

 

Porr S.A. – Skanska S.A. – Strabag S.A. – Budimex S.A. – itd.

Zaufali nam