Instruktor
Zespół BHP
Kategorie
Reviews
Rating

Na temat tego kursu

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.). Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Rodzaje szkoleń okresowych bhp:
  • Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
Szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu organizator wystawia zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.  

zaufali nam

Program szkolenia

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie nowo zatrudnionego pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy (szkolenia wstępne). Szkolenie bhp dzieli się na instruktaż stanowiskowy oraz instruktaż ogólny. Zapraszamy.

BHP - podstawowe pojęcia

3

3 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – omówienie terminów szkoleń BHP
1.15 min
film: Szkolenie wstępne BHP – istota BHP
0.55 min

Pracodawca i pracownik

7

7 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – obowiązki pracodawcy
4.04 min
film: Szkolenie wstępne BHP – obowiązki pracownika
3.47 min
film: Szkolenie wstępne BHP – przykładowe zagrożenia
0.23 min
film: Szkolenie wstępne BHP – prawa pracownika
1.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – kary
1.30 min
film: Szkolenie wstępne BHP – transport
1.34 min
film: Szkolenie wstępne BHP – ergonomiczne podnoszenie ciężaru
1.33 min

Wypadki

3

3 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – wypadki część pierwsza
3.04 min
film: Szkolenie wstępne BHP – wypadki część druga
7.17 min
film: Szkolenie wstępne BHP – statystyki
1.28 min

Bezpieczeństwo i zdrowie

6

6 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – odzież robocza i środki ochrony
2.45 min
film: Szkolenie wstępne BHP – substancje chemiczne
2.09 min
film: Szkolenie wstępne BHP – porządek i czystość w miejscu pracy
7.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – badania lekarskie
0.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
10.35 min
film: Szkolenie wstępne BHP – zadławienie
1.50 min

PPOŻ

2

2 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – użytkowanie gaśnic
2.39 min
film: Szkolenie wstępne BHP – PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa)
5.04 min

Branże

8

1 film
7 x czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – oświata
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – gastronomia
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – roboty torowe
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – mechanika samochodowa
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – ochrona zdrowia
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – administracja i biuro
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – fryzjer i kosmetyczka
20 min
film: Szkolenie wstępne BHP – branże – budownictwo
27.42 min

Materiały uzupełniające

4

4 x czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – budownictwo
x min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – ergonomia pracy w handlu
10 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – ergonomia pracy z laptopem
10 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – stres w pracy
10 min

Test końcowy

1

1 czytanie
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracownika) – test końcowy
10 min

Reviews

0 Rated 0 out of 0 ratings

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars