Wzmożone kontrole inspekcji pracy w „czerwonych” i „żółtych” powiatach

Inspektorzy pracy przeprowadzą dodatkowe kontrole w zakładach pracy funkcjonujących w powiatach z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi. Mają w szczególności sprawdzać, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach.

Główny Inspektor Pracy, Pan Wiesław Łyszczek poinformował, że inspektorzy pracy przeprowadzą po 10 kontroli w zakładach pracy, w powiatach z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi.

Na co w szczególności będą zwracać uwagę Inspektorzy?

Inspektorzy w szczególności będą sprawdzać, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach, zastosowali niezbędne środki profilaktyczne zapewniające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, w tym czy wyposażyli pracowników w odpowiednie, dobrane do zagrożenia środki ochrony indywidualnej, płyny dezynfekujące, maski, rękawice i przyłbice, a także czy zapewnili możliwość zachowania bezpiecznego odstępu 1,5 m między stanowiskami pracy.

Koronawirus, a kontrole

Od 15 marca do 31 lipca, Państwowa Inspekca Pracy, przeprowadziła 10 010 kontroli u pracodawców i przedsiębiorców różnych branż.

Wszystkie kontrole były przeprowadzone z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego o zagrożenie związane z zakażeniem SARS-COV-2. Część przedsiębiorców, jak twierdzi PIP, pomimo braku normalnej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego wprowadziła działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa. Uchybienia dotyczyły głównie braku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w zakresie zagrożenia stwarzanego przez wirusa SARS-COV-2.

Inspektorzy wydali łącznie 33 037 decyzji. Ponadto w wystąpieniach skierowano do pracodawców 32 535 wniosków oraz 1751 poleceń obligujących do usunięcia nieprawidłowości.

Podczas kontroli ukarano 1974 osoby mandatami karnymi na łączną kwotę 2,4 mln zł oraz zastosowano 2064 środki oddziaływania wychowawczego. Ponadto w wyniku ujawnienia istotnych naruszeń prawa skierowano 139 wniosków o ukaranie do sądów oraz 96 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.