Nowy plan Inspekcji Pracy - kogo czekają kontrole w 2022 roku

Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, przedstawiła we wtorek w Sejmie plan kontroli inspekcji na przyszły rok.

 

– Planujemy przeprowadzić 52 tys. kontroli – mówi „Rzeczpospolitej” . – W związku z utrzymującym się stanem pandemii Państwowa Inspekcja Pracy skoncentruje swoje działania m.in. na sprawdzaniu, czy pracodawcy prowadzą działania profilaktyczne mające ograniczyć narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, a także wykonują obowiązek przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia. Będziemy również kontrolować przestrzeganie rozwiązań wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych prawnej ochrony pracy, w tym m.in. prawnych aspektów pracy na odległość, która już na dobre zagościła na naszym rynku.

 

Z planu kontroli wynikają jednak istotne zmiany dla kilku branż.

 

Przede wszystkim wzmożonych kontroli powinny się spodziewać firmy działające w branży budowlanej. W przyszłym roku rusza bowiem zaplanowany na lata 2022–2024 program kontroli w budownictwie, którego celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń w branży, w której od lat jest najwięcej wypadków przy pracy. Kontrole mają mieć charakter kompleksowy i będą dotyczyły nie tylko bezpieczeństwa pracy, ale także legalności zatrudnienia pracowników budowlanych, w tym cudzoziemców.

Inspektorzy sprawdzą firmy budowlane, by poprawić w nich bezpieczeństwo pracy, a także placówki handlowe – czy przestrzegają zaostrzonych przepisów o zakazie handlu w niedziele.

Zatrudnij inspektora BHP do swojej firmy i przestań martwić się o kontrole.
Pakiety już od 200 zł/mc.

Sprawdź jak samodzielnie przygotować firmę do kontroli PIP w paru prostych krokach.

Lista kontrolna BHP - jakie punkty obowiązkowo musza być zrealizowane przed kontrolą.