Instruktor
Zespół BHP
Kategorie
Reviews
Rating

SZKOLENIE BHP DLA INŻ-TECH

Szkolenie odpowiednie jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, które muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP, pracownicy muszą ukończyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a później okresowo powtarzać co 5 lat. 

Rozpoczynając pracę na w/w stanowisku, najpierw należy przejść szkolenie wstępne BHP.

Szkolenie okresowe BHP adresowane jest do pracowników na stanowiskach takich jak:

pracownicy zajmujący się organizacją produkcji, jak i technolodzy, konstruktorzy oraz projektanci itp.

 

Oferujemy Państwu szkolenie, które w pełni odpowiada na ustawowe wymagania dotyczące wiedzy pracowników biurowych z zakresu BHP. Atrakcyjna cena oraz wygodna forma kursu internetowego sprawiają, że będzie on dla Państwa idealnym wyborem.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inż-tech ma na celu odświeżenie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu BHP nabytej podczas szkolenia wstępnego. W szczególności informacji dotyczących oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, czy też podstawowych regulacji prawnych z zakresu bezpiecznej i higienicznej pracy. Celem jego jest również zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Po ukończonym kursie BHP uczestnik szkolenia również może rozwiązać test BHP przez internet. Niezaprzeczalnym plusem tego rozwiązania jest dodatkowo fakt, iż szkolenie zdalne można odbyć w najbardziej dogodnym dla użytkownika miejscu i czasie oraz to, że szkolenie można przerwać i po jakimś czasie do niego wrócić. Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników inż-tech powinno trwać nie krócej jak 16 godzin lekcyjnych i kończyć się pozytywnym wynikiem z testu BHP online. W szkoleniu zawarte są materiały, które ten wymóg godzinowy spełniają.

Termin ważności 5 lat.

Rodzaje szkoleń  bhp:

  • Szkolenie wstępne BHP dla pracownika przeprowadza się w formie instruktażu ogólnego (odpowiedzialny inspektor bhp) oraz instruktażu stanowiskowego (odpowiedzialny pracodawca/kierownik). Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi przejść szkolenie wstępne. Szkolenie ważne jest rok czasu dla stanowisk pracowniczych natomiast dla pracodawców i kierowników szkolenie wstępne jest ważne 6 mc. Po tym czasie należy wysłać pracowników na szkolenia okresowe.
  • Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu organizator wystawia zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

DARMOWE MATERIAŁY PIP

PLATFORMA SZKOLEŃ ONLINE

Jak zamówić

Znajdziesz tam wszystkie informacje które pomogą ci zrozumieć proces zakupowy. 

Szkolenia stacjonarne

Jeśli kupujesz szkolenie dla większej ilości pracowników prosimy skorzystaj w tym celu z zakładki szkolenia stacjonarne. Dzięki temu będziemy mogli obsłużyć Cię lepiej. Tam również zamówisz szkolenie online.

ZAUFALI NAM

Potrzebujesz pomocy w BHP?

Szkolenia, badania terminy? Zapominasz, denerwujesz się??

Opieka BHP dla twojej firmu

Nie czekaj, zatrudnij Inspektora BHP do swojej firmy. Jedna opłata miesięczna, równa się wszystkie obowiązki BHP zrealizowane.
Sprawdź
Nowości na stronie

Przysypanie pracownika w wykopie

Badania lekarskie i 78 mln kary

Wypadek śmiertelny na torach

Więcej czasu na uaktualnienie badań okresowych pracowników

Jak opracować skierowanie na badania lekarskie

BHP - podstawowe pojęcia

3

3 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – program szkolenia
1.15 min
film: Szkolenie wstępne BHP – istota BHP
0.55 min

Pracodawca i pracownik

7

7 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – obowiązki pracodawcy
4.04 min
film: Szkolenie wstępne BHP – obowiązki pracownika
3.47 min
film: Szkolenie wstępne BHP – przykładowe zagrożenia
0.23 min
film: Szkolenie wstępne BHP – prawa pracownika
1.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – kary
1.30 min
film: Szkolenie wstępne BHP – transport
1.34 min
film: Szkolenie wstępne BHP – ergonomiczne podnoszenie ciężaru
1.33 min

Wypadki

3

3 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – wypadki część pierwsza
3.04 min
film: Szkolenie wstępne BHP – wypadki część druga
7.17 min
film: Szkolenie wstępne BHP – statystyki
1.28 min

Bezpieczeństwo i zdrowie

6

6 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – odzież robocza i środki ochrony
2.45 min
film: Szkolenie wstępne BHP – substancje chemiczne
2.09 min
film: Szkolenie wstępne BHP – porządek i czystość w miejscu pracy
7.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – badania lekarskie
0.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
10.35 min
film: Szkolenie wstępne BHP – zadławienie
1.50 min

PPOŻ

2

2 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – użytkowanie gaśnic
2.39 min
film: Szkolenie wstępne BHP – PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa)
5.04 min

Branże

8

1 film
7 x czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – oświata
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – gastronomia
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – roboty torowe
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – mechanika samochodowa
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – ochrona zdrowia
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – administracja i biuro
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – fryzjer i kosmetyczka
20 min
film: Szkolenie wstępne BHP – branże – budownictwo
27.42 min

Materiały uzupełniające

4

4 x czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – budownictwo
x min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – ergonomia pracy w handlu
10 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – ergonomia pracy z laptopem
10 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – stres w pracy
10 min

Test końcowy

1

1 czytanie
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracownika) INŻ – Tech– test końcowy
10 min

Reviews

0 Rated 0 out of 0 ratings

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars