Instruktor
Zespół BHP
Kategorie
Reviews
Rating

Szkolenie odpowiednie jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych, które muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP, pracownicy administracyjno – biurowi muszą ukończyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a później okresowo powtarzać co 6 lat. 

Rozpoczynając pracę na w/w stanowisku, najpierw należy przejść szkolenie wstępne BHP.

Szkolenie okresowe BHP adresowane jest do pracowników na stanowiskach takich jak:

 • pracownik administracji państwowej/samorządowej,
 • pracownik sekretariatu,
 • recepcjonista,
 • bibliotekarz,
 • referent,
 • pracownik działu kadr,
 • pracownik księgowy,
 • a także wielu innych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Oferujemy Państwu szkolenie, które w pełni odpowiada na ustawowe wymagania dotyczące wiedzy pracowników biurowych z zakresu BHP. Atrakcyjna cena oraz wygodna forma kursu internetowego sprawiają, że będzie on dla Państwa idealnym wyborem.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno- biurowych ma na celu odświeżenie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu BHP nabytej podczas szkolenia wstępnego. W szczególności informacji dotyczących oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, czy też podstawowych regulacji prawnych z zakresu bezpiecznej i higienicznej pracy. Celem jego jest również zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Po ukończonym kursie BHP uczestnik szkolenia również może rozwiązać test BHP przez internet. Niezaprzeczalnym plusem tego rozwiązania jest dodatkowo fakt, iż szkolenie zdalne można odbyć w najbardziej dogodnym dla użytkownika miejscu i czasie oraz to, że szkolenie można przerwać i po jakimś czasie do niego wrócić. Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno- biurowych powinno trwać nie krócej jak 8 godzin lekcyjnych i kończyć się pozytywnym wynikiem z testu BHP online. W szkoleniu zawarte są materiały, które ten wymóg godzinowy spełniają.

Termin ważności 6 lat

Rodzaje szkoleń  bhp:

 • Szkolenie wstępne BHP dla pracownika przeprowadza się w formie instruktażu ogólnego (odpowiedzialny inspektor bhp) oraz instruktażu stanowiskowego (odpowiedzialny pracodawca/kierownik). Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi przejść szkolenie wstępne. Szkolenie ważne jest rok czasu dla stanowisk pracowniczych natomiast dla pracodawców i kierowników szkolenie wstępne jest ważne 6 mc. Po tym czasie należy wysłać pracowników na szkolenia okresowe.
 • Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu organizator wystawia zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

PLATFORMA

ZAUFALI NAM

BHP - podstawowe pojęcia

3

3 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – program szkolenia
1.15 min
film: Szkolenie wstępne BHP – istota BHP
0.55 min

Pracodawca i pracownik

7

7 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – obowiązki pracodawcy
4.04 min
film: Szkolenie wstępne BHP – obowiązki pracownika
3.47 min
film: Szkolenie wstępne BHP – przykładowe zagrożenia
0.23 min
film: Szkolenie wstępne BHP – prawa pracownika
1.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – kary
1.30 min
film: Szkolenie wstępne BHP – transport
1.34 min
film: Szkolenie wstępne BHP – ergonomiczne podnoszenie ciężaru
1.33 min

Wypadki

3

3 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – wypadki część pierwsza
3.04 min
film: Szkolenie wstępne BHP – wypadki część druga
7.17 min
film: Szkolenie wstępne BHP – statystyki
1.28 min

Bezpieczeństwo i zdrowie

6

6 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – odzież robocza i środki ochrony
2.45 min
film: Szkolenie wstępne BHP – substancje chemiczne
2.09 min
film: Szkolenie wstępne BHP – porządek i czystość w miejscu pracy
7.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – badania lekarskie
0.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
10.35 min
film: Szkolenie wstępne BHP – zadławienie
1.50 min

PPOŻ

2

2 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – użytkowanie gaśnic
2.39 min
film: Szkolenie wstępne BHP – PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa)
5.04 min

Branże

8

1 film
7 x czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – oświata
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – gastronomia
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – roboty torowe
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – mechanika samochodowa
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – ochrona zdrowia
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – administracja i biuro
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – fryzjer i kosmetyczka
20 min
film: Szkolenie wstępne BHP – branże – budownictwo
27.42 min

Materiały uzupełniające

4

4 x czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – budownictwo
x min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – ergonomia pracy w handlu
10 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – ergonomia pracy z laptopem
10 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – stres w pracy
10 min

Test końcowy

1

1 czytanie
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracownika) ADMIN-BIUR– test końcowy
10 min

Reviews

0 Rated 0 out of 0 ratings

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars