Prawie 900 tys. osób pracuje ?na czarno?

Ponad 5 proc. zatrudnionych w 2017 roku pracowało co najmniej raz ?na czarno? to ok. 880 tys. osób. Dla część praca w szarej strefie była głównym zatrudnieniem.

W 2017 roku pracę nierejestrowaną wykonywało 880 tys. osób, tj. 5,4 proc. ogólnej liczby pracujących. Przeważali mężczyźni – 61,3 proc. Udział mieszkańców miast i wsi był do siebie przybliżony – to odpowiednio 50,6 proc. i 49,4 proc..

Większość z niższym wykształceniem

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia osób wykonujących pracę nierejestrowaną widać, że najliczniejszą grupę tworzyły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (35,7 proc.) oraz z wykształceniem średnim zawodowym i ogólnokształcącym (30,3 proc.). W niższym stopniu pracę ?na czarno? deklarowały osoby z wykształceniem wyższym i policealnym (17,7 proc.) oraz z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej tego poziomu (16,3 proc.).

Raczej na krótko

Dla 420 tys. osób wykonujących pracę nierejestrowaną w 2017 roku (tj. 47,7 proc. wszystkich pracujących w szarej strefie) praca ta stanowiła pracę główną. Inni traktowali takie zatrudnienie jako dodatkowe. Osoby pracujące nieformalnie przeciętnie w roku przepracowały niespełna 30 dni, a najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które w ciągu roku przepracowały w ?na czarno? do 5 dni (27,7 proc.).

Do prac prostych

Najczęściej powierzane prace ?na czarno? to te w ogrodnictwie i rolnictwie. Wykonywała je co siódma osoba wykonująca pracę nierejestrowaną (15 proc.). Sporą grupę pracujących w szarej strefie stanowiły również osoby zajmujące się remontami i naprawami budowlano-instalacyjnymi (11,4 proc.), oraz usługami budowlanymi i instalacyjnymi oraz opieką nad dzieckiem lub starszą osobą (po 9,1 proc.).