Instruktor
Zespół BHP
Kategorie
Review
Rating

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy (szkolenia wstępne) oraz organizować szkolenia bhp okresowe. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

Podkreślić należy, że sam pracodawca, zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu pracy, również musi odbyć szkolenie w dziedzinie bhp i uaktualniać wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków. Skontaktuj się z nami w sprawie zorganizowania szkoleń dla twoich pracowników.

Zaufali nam

BHP - podstawowe pojęcia

3

3 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – program szkolenia
1.15 min
film: Szkolenie wstępne BHP – istota BHP
0.55 min

Pracodawca i pracownik

7

7 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – obowiązki pracodawcy
4.04 min
film: Szkolenie wstępne BHP – obowiązki pracownika
3.47 min
film: Szkolenie wstępne BHP – przykładowe zagrożenia
0.23 min
film: Szkolenie wstępne BHP – prawa pracownika
1.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – kary
1.30 min
film: Szkolenie wstępne BHP – transport
1.34 min
film: Szkolenie wstępne BHP – ergonomiczne podnoszenie ciężaru
1.33 min

Wypadki

3

3 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – wypadki część pierwsza
3.04 min
film: Szkolenie wstępne BHP – wypadki część druga
7.17 min
film: Szkolenie wstępne BHP – statystyki
1.28 min

Bezpieczeństwo i zdrowie

6

6 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – odzież robocza i środki ochrony
2.45 min
film: Szkolenie wstępne BHP – substancje chemiczne
2.09 min
film: Szkolenie wstępne BHP – porządek i czystość w miejscu pracy
7.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – badania lekarskie
0.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
10.35 min
film: Szkolenie wstępne BHP – zadławienie
1.50 min

PPOŻ

2

2 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – użytkowanie gaśnic
2.39 min
film: Szkolenie wstępne BHP – PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa)
5.04 min

Branże

8

1 film
7 x czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – oświata
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – gastronomia
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – roboty torowe
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – mechanika samochodowa
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – ochrona zdrowia
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – administracja i biuro
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – fryzjer i kosmetyczka
20 min
film: Szkolenie wstępne BHP – branże – budownictwo
27.42 min

Materiały uzupełniające

4

4 x czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – budownictwo
x min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – ergonomia pracy w handlu
10 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – ergonomia pracy z laptopem
10 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – stres w pracy
10 min

Test końcowy

1

1 czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – test końcowy
10 min

Reviews

0 Rated 0 out of 0 ratings

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars