Instruktor
Zespół BHP
Kategorie
Reviews
Rating

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy (szkolenia wstępne) oraz organizować szkolenia bhp okresowe. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

Podkreślić należy, że sam pracodawca, zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu pracy, również musi odbyć szkolenie w dziedzinie bhp i uaktualniać wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków. Skontaktuj się z nami w sprawie zorganizowania szkoleń dla twoich pracowników.

 • Korzyść 1
  Zrealizowany obowiązek dotyczący szkoleń – zawsze weryfikowane przez Inspekcję Pracy.
 • Korzyść 2
  Świadomość dotycząca przepisów.
 • Korzyść 3
  Wiedza która pozwoli zrozumieć zasady BHP i uniknąć w przyszłości kar finansowych lub zamknięcia działalności przez PIP.
 • Korzyść 4
  Zbudowanie bezpiecznego miejsca pracy, które korzystnie wpływa na zmniejszoną absencje i wypadkowość pracowników.

Zaufali nam

Potrzebujesz pomocy w BHP?

Szkolenia, badania terminy? Zapominasz, denerwujesz się??

Opieka BHP dla twojej firmu

Nie czekaj, zatrudnij Inspektora BHP do swojej firmy. Jedna opłata miesięczna, równa się wszystkie obowiązki BHP zrealizowane.
Sprawdź
Nowości na stronie

Wypadek śmiertelny na torach

Więcej czasu na uaktualnienie badań okresowych pracowników

Jak opracować skierowanie na badania lekarskie

Legalny pobyt Ukraińców przez 18 mc

Kontrole PIP 2022 r.

BHP - podstawowe pojęcia

3

3 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – omówienie terminów szkoleń BHP
1.15 min
film: Szkolenie wstępne BHP – istota BHP
0.55 min

Pracodawca i pracownik

7

7 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – obowiązki pracodawcy
4.04 min
film: Szkolenie wstępne BHP – obowiązki pracownika
3.47 min
film: Szkolenie wstępne BHP – przykładowe zagrożenia
0.23 min
film: Szkolenie wstępne BHP – prawa pracownika
1.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – kary
1.30 min
film: Szkolenie wstępne BHP – transport
1.34 min
film: Szkolenie wstępne BHP – ergonomiczne podnoszenie ciężaru
1.33 min

Wypadki

3

3 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – wypadki część pierwsza
3.04 min
film: Szkolenie wstępne BHP – wypadki część druga
7.17 min
film: Szkolenie wstępne BHP – statystyki
1.28 min

Bezpieczeństwo i zdrowie

6

6 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – odzież robocza i środki ochrony
2.45 min
film: Szkolenie wstępne BHP – substancje chemiczne
2.09 min
film: Szkolenie wstępne BHP – porządek i czystość w miejscu pracy
7.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – badania lekarskie
0.31 min
film: Szkolenie wstępne BHP – Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
10.35 min
film: Szkolenie wstępne BHP – zadławienie
1.50 min

PPOŻ

2

2 filmy/ów
film: Szkolenie wstępne BHP – użytkowanie gaśnic
2.39 min
film: Szkolenie wstępne BHP – PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa)
5.04 min

Branże

8

1 film
7 x czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – oświata
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – gastronomia
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – roboty torowe
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – mechanika samochodowa
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – ochrona zdrowia
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – administracja i biuro
20 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – branże – fryzjer i kosmetyczka
20 min
film: Szkolenie wstępne BHP – branże – budownictwo
27.42 min

Materiały uzupełniające

4

4 x czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – budownictwo
x min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – ergonomia pracy w handlu
10 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – ergonomia pracy z laptopem
10 min
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – materiały uzupełniające – stres w pracy
10 min

Test końcowy

1

1 czytanie
czytanie: Szkolenie wstępne BHP – test końcowy
10 min

Reviews

0 Rated 0 out of 0 ratings

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars