Mniej wypadków w rolnictwie.

W ubiegłym roku zgłoszono do KRUS niewiele ponad 15 tys. wypadków, to blisko 16 proc mniej niż w 2017 r. Wypłacono ponad 11 tys. jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

KRUS podał, że w 2018 r. obniżył się również wskaźnik wypadkowości mierzony liczbą wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania na 1 tys. ubezpieczonych, z 10,2 w 2017 r. do 9,5 w 2018. Przyznano w 2018 r. 337 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową. Dominowały choroby zakaźne i choroby układu oddechowego.

Upadki.

Najwięcej poszkodowanych w 2018 zostało wskutek upadków 5 711 osób, co stanowiło 48 proc. wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań, w tym 18 wypadków ze skutkiem śmiertelnym i 12 przypadków zakończenia ustaleniem niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Najczęstszą przyczyną upadków jest m.in. zły stan nawierzchni.  To od rolnika zależy, czy ciągi komunikacyjne są wyrównane, niezabłocone, nie są tam porozrzucane przedmioty. Odnotowano wiele upadków z wysokości. Chodzi o upadki z drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew, z ciągników i przyczep. KRUS uruchomił specjalną kampanię „Upadek to nie przypadek”, która ma zmniejszyć wypadkowość.

Poszkodowanych z powodu pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń było blisko 1,5 tys. W tym 8 wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Szczegółowej analizie poddano dane na temat wypadków z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolniczej. Odnotowano ich ponad 5 tys. Najwięcej takich zdarzeń było podczas obsługi ciągników rolniczych, maszyn, urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, w tym pilarek tarczowych i łańcuchowych (19 proc.), środków transportowych – przyczep, wozów konnych, samochodów dostawczych (15 proc.) oraz maszyn i urządzeń do zbioru ziemiopłodów (7 proc.).

Mechanizacja pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwe użytkowanie lub przygotowane do pracy maszyny powoduje zagrożenia dla zdrowia i życia rolników.  Duża liczba ruchomych elementów roboczych, często nieosłoniętych, w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętność obsługującego może prowadzić do wypadków.

Postęp technologicznych odgrywa znaczącą rolę, maszyny są coraz bardziej bezpieczne, ale mimo wszystko, aby ustrzec się przed wypadkami, należy zawsze stosować podstawowe zasady bhp.