Instruktor
Zespół BHP
Kategorie
Reviews
Rating
Szkolenie BHP pracodawcy online www.innovation.org.pl

Szkolenie BHP Pracodawcy kierownika

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Osoby kierujące pracownikami po odbyciu szkolenia okresowego nabywają uprawnienie do przeprowadzania instruktażu  stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego dla nowo zatrudnianych pracowników.

Szkolenie to jest obligatoryjne względem prawa.

Nie można dopuścić pracownika do pracy któremu nie został przeprowadzony instruktaż stanowiskowy. Natomiast aby móc wykonywać instruktaż stanowiskowy należy posiadać szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami należy odbywać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

Obowiązki BHP pracodawcy

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają choćby jednego pracownika, są zobowiązani:

  1. Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
  3. Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
  4. Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
  5. Egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  6. Zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Zgodnie z treścią art. 220 Kodeksu karnego każdy, kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kary finansowe 2.000 – 30.000 zł +

PLATFORMA

ZAUFALI NAM

Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika)

8

8 x czytanie
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – nadzór BHP dla Twojej firmy
1 min
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami
10 min
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – organizacja stanowisk pracy
10 min
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – szczególna ochrona pracy
10 min
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – wypadki przy pracy i choroby zawodowe
10 min
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – wykroczenia przeciwko prawom pracownika
10 min
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – nadzór i kontrola BHP
10 min
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – dostosuj swój zakład do przepisów – lista kontrolna
60 min

Test końcowy

1

1 czytanie
czytanie: Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – test końcowy
10 min

Reviews

0 Rated 0 out of 0 ratings

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars