Kategorie
Reviews
Rating

Na temat tego kursu

Startujesz w przetargu dla PKP PLK? Wykonujesz prace jako podwykonawca?

Jeśli odpowiedziałeś na pytania twierdzącą, musisz posiadać w swojej firmie pracownika który przeszedł odpowiednie szkolenie i uzyskał uprawnienia, sygnalisty kolejowego. Sygnalista jest osobą do obserwacji szlaku torowego i sygnalizowania maszynisty jak i grupy roboczej o możliwych zagrożeniach znajdujących się na torze kolejowym. Wyznaczenie sygnalisty przy pracach torowych jest obowiązkiem pracodawcy. Kary za niewywiązanie się z obowiązku to nawet 30.000 zł.

Tylko u nas: Wykłady i ćwiczenia praktyczne. Szkolenia realizowane są także dla małych grup szkoleniowych. Uczestnicy szkolenia: pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele firm.

Szkolenia przeprowadzaliśmy dla czołowych firm budowlano – kolejowych w Polsce m.in. PORR. S.A, Skanska S.A. Electren S.A., Budimex itd… 

Szkolenie zgodne z wymaganiami przepisów kolejowych w tym: instrukcje, zarządzenia, przepisy PKP PLK S.A. a także zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia realizujemy w formie online a także w formie stacjonarnej. 

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Warunki bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót torowych.
  • Prowadzenie ruchu pociągów.
  • Sygnalizacja kolejowa.
  • Sygnały dawane przez sygnalistę itp.

Uprawnienia ważne 5 lat na terenie całej Polski

Zaufali nam

Program szkolenia

Sygnalista jest osobą wyznaczoną do obserwacji szlaku torowego i sygnalizowania maszynisty, jak i grupy roboczej o możliwych zagrożeniach znajdujących się na torze kolejowym. Wyznaczenie sygnalisty przy pracach torowych jest obowiązkiem pracodawcy.

Wstęp

6

6 filmy/ów
film: Sygnalista kolejowy – zadania i obowiązki
1.45 min
film: Sygnalista kolejowy – kiedy wyznaczamy sygnalistów?
1.15 min
film: Sygnalista kolejowy – wymagania stawiane kandydatom
1.46 min
film: Sygnalista kolejowy – kategoria wzroku i słuchu
2.02 min
film: Sygnalista kolejowy – miejsce postoju sygnalisty
3.53 min

Sygnały i znaki

8

8 filmy/ów
film: Sygnalista kolejowy – sygnały dawane przez sygnalistów
6.15 min
film: Sygnalista kolejowy – RM3
0.50 min
film: Sygnalista kolejowy – D2 i D3
0.30 min
film: Sygnalista kolejowy – baczność
1.29 min
film: Sygnalista kolejowy – ćwiczenia
4.06 min
film: Sygnalista kolejowy – sygnały i znaki zmniejszenia prędkości – wstęp
2.16 min
film: Sygnalista kolejowy – sygnały i znaki zmniejszenia prędkości cz. 1
2.35 min
film: Sygnalista kolejowy – sygnały i znaki zmniejszenia prędkości cz. 2
2.05 min

Wskaźniki

2

2 filmy/ów
film: Sygnalista kolejowy – wskaźniki cz. 1
2.13 min
film: Sygnalista kolejowy – wskaźniki cz. 2
1.17 min

BHP

6

6 filmy/ów
film: Sygnalista kolejowy – informacje o trakcji elektrycznej
0.27 min
film: Sygnalista kolejowy – BHP na torach – wstęp
2.28 min
film: Sygnalista kolejowy – BHP na torach cz. 1
2.05 min
film: Sygnalista kolejowy – BHP na torach cz. 2
1.17 min
film: Sygnalista kolejowy – zerwanie trakcji elektrycznej
1.11 min
film: Sygnalista kolejowy – prace szczególnie niebezpieczne
4.49 min

Podsumowanie

1

1 film
film: Sygnalista kolejowy – podsumowanie – oferta
2.57 min

Test końcowy

1

1 czytanie
czytanie: Sygnalista kolejowy – test końcowy
10 min

Reviews

0 Rated 0 out of 0 ratings

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars