Instruktor
Zespół BHP
Kategorie
Reviews
Rating

SZKOLENIE PIERWSZA POMOC

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie, przede wszystkim za zapewnienie w zakładzie pracy punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Osoba odpowiedzialna w firmie za stan bezpieczeństwa pracy powinna wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Pracodawca powinien też poinformować resztę pracowników o osobach, które wyznaczył do sprawowania tej funkcji.

Art. 2071 KODEKS PRACY § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

Odwołując się do powyższych przepisów oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla osób  niezwiązanych zawodowo z medycyną prowadzone przez doświadczoną kadrę instruktorów.

Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przedsiębiorstwie jest zobowiązana posiadać odpowiednie szkolenie Pierwszej Pomocy – takie jak nasze.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach życia codziennego jak i zawodowego.

FILMY INSTRUKTAŻOWE

PLATFORMA SZKOLEŃ ONLINE

Jak zamówić

Znajdziesz tam wszystkie informacje które pomogą ci zrozumieć proces zakupowy. 

Szkolenia stacjonarne

Jeśli kupujesz szkolenie dla większej ilości pracowników prosimy skorzystaj w tym celu z zakładki szkolenia stacjonarne. Dzięki temu będziemy mogli obsłużyć Cię lepiej. Tam również zamówisz szkolenie online.

ZAUFALI NAM

Potrzebujesz pomocy w BHP?

Szkolenia, badania terminy? Zapominasz, denerwujesz się??

Opieka BHP dla twojej firmu

Nie czekaj, zatrudnij Inspektora BHP do swojej firmy. Jedna opłata miesięczna, równa się wszystkie obowiązki BHP zrealizowane.
Sprawdź
Nowości na stronie

Przysypanie pracownika w wykopie

Badania lekarskie i 78 mln kary

Wypadek śmiertelny na torach

Więcej czasu na uaktualnienie badań okresowych pracowników

Jak opracować skierowanie na badania lekarskie

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

10

9 filmy/ów
1 czytanie
czytanie: Pierwsza pomoc – informacje ogólne
1 min
film: Pierwsza pomoc – uraz kręgosłupa
5.45 min
film: Pierwsza pomoc – wypadek drogowy
8.03 min
film: Pierwsza pomoc – apteczka
9.49 min
film: Pierwsza pomoc – zatrucia
5.12 min
film: Pierwsza pomoc – porażenie prądem elektrycznym
6.02 min
film: Pierwsza pomoc – tonięcie
6.58 min
film: Pierwsza pomoc – RKO
14.09 min
film: Pierwsza pomoc – krwotok zewnętrzny
14.27 min
film: Pierwsza pomoc – podejrzenie złamania
4.25 min

Test końcowy

1

1 czytanie
czytanie: Pierwsza pomoc – test końcowy
10 min

Reviews

0 Rated 0 out of 0 ratings

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars