Instruktor
Zespół BHP
Kategorie
Reviews
Rating

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie, przede wszystkim za zapewnienie w zakładzie pracy punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Osoba odpowiedzialna w firmie za stan bezpieczeństwa pracy powinna wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Pracodawca powinien też poinformować resztę pracowników o osobach, które wyznaczył do sprawowania tej funkcji.

Art. 2071 KODEKS PRACY § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

Odwołując się do powyższych przepisów oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla osób  niezwiązanych zawodowo z medycyną prowadzone przez doświadczoną kadrę instruktorów.

Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przedsiębiorstwie jest zobowiązana posiadać odpowiednie szkolenie Pierwszej Pomocy – takie jak nasze.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach życia codziennego jak i zawodowego.

FILMY

PLATFORMA SZKOLEŃ

ZAUFALI NAM

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

10

9 filmy/ów
1 czytanie
czytanie: Pierwsza pomoc – informacje ogólne
1 min
film: Pierwsza pomoc – uraz kręgosłupa
5.45 min
film: Pierwsza pomoc – wypadek drogowy
8.03 min
film: Pierwsza pomoc – apteczka
9.49 min
film: Pierwsza pomoc – zatrucia
5.12 min
film: Pierwsza pomoc – porażenie prądem elektrycznym
6.02 min
film: Pierwsza pomoc – tonięcie
6.58 min
film: Pierwsza pomoc – RKO
14.09 min
film: Pierwsza pomoc – krwotok zewnętrzny
14.27 min
film: Pierwsza pomoc – podejrzenie złamania
4.25 min

Test końcowy

1

1 czytanie
czytanie: Pierwsza pomoc – test końcowy
10 min

Reviews

0 Rated 0 out of 0 ratings

5 stars

4 stars

3 stars

2 stars

1 stars