Szkolenie sygnalista kolejowy

Oferujemy kursy w formie stacjonarnej oraz kursu online. Szkolenia realizujemy na terenie całej Polski.

Kurs stacjonarny

Kurs online

Film  sygnalista

Startujesz w przetargu dla PKP PLK? Wykonujesz prace jako podwykonawca?

Jeśli odpowiedziałeś na pytania twierdzącą, musisz posiadać w swojej firmie pracownika który przeszedł odpowiednie szkolenie i uzyskał uprawnienia, sygnalisty kolejowego. Sygnalista jest osobą do obserwacji szlaku torowego i sygnalizowania maszynisty jak i grupy roboczej o możliwych zagrożeniach znajdujących się na torze kolejowym. Wyznaczenie sygnalisty przy pracach torowych jest obowiązkiem pracodawcy. Kary za niewywiązanie się z obowiązku to nawet 30.000 zł.

Tylko u nas: Wykłady i ćwiczenia praktyczne. Szkolenia realizowane są także dla małych grup szkoleniowych. Uczestnicy szkolenia: pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele firm.

Szkolenia przeprowadzaliśmy dla czołowych firm budowlano – kolejowych w Polsce m.in. PORR. S.A, Skanska S.A. Electren S.A., Budimex itd… Szkolenie zgodne z wymaganiami przepisów kolejowych w tym: instrukcje, zarządzenia, przepisy PKP PLK S.A. A także zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Warunki bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót torowych.
  • Prowadzenie ruchu pociągów.
  • Sygnalizacja kolejowa.
  • Sygnały dawane przez sygnalistę.