Sygnalista kolejowy kurs

Startujesz w przetargu dla PKP PLK? Wykonujesz prace jako podwykonawca?

 

Jeśli odpowiedziałeś na pytania twierdzącą, musisz posiadać w swojej firmie pracownika który przeszedł odpowiednie szkolenie i uzyskał uprawnienia, sygnalisty kolejowego. Sygnalista jest osobą do obserwacji szlaku torowego i sygnalizowania maszynisty jak i grupy roboczej o możliwych zagrożeniach znajdujących się na torze kolejowym. Wyznaczenie sygnalisty przy pracach torowych jest obowiązkiem pracodawcy. Kary za niewywiązanie się z tego obowiązku to nawet 30.000 zł.

 

Tylko u nas: Wykłady i ćwiczenia praktyczne. Szkolenia realizowane są także dla małych grup szkoleniowych. Uczestnicy szkolenia: pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele firm itp.

 

Szkolenia przeprowadzaliśmy dla czołowych firm budowlano – kolejowych w Polsce m.in. 

PORR. S.A – Skanska S.A. – Electren S.A. – Budimex itd.

 

Szkolenie zgodne z wymaganiami przepisów kolejowych w tym: instrukcje, zarządzenia, przepisy PKP PLK S.A. a także zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Szkolenia realizujemy w formie online a także w formie stacjonarnej. 

Niewątpliwą korzyścią szkolenia online sygnalisty kolejowego\torowego jest możliwość dostosowania kursu do konkretnej godziny, na przykład dla każdego kursanta w innym czasie.

Podglądowe zdjęcia realizowanego kursu sygnalisty kolejowego dla firmy Budimex S.A. Warszawa 2022 r.

Sygnalista kolejowy torowy kurs online www.innovation.org.pl
Sygnalista

Program kursu

Cel oraz zadania i odpowiedzialność pracownika wyznaczonego do wykonywania czynności na stanowisku sygnalisty kolejowego \ torowego na terenie PKP PLK S.A.

 

Technika ruchu kolejowego

Zasady prowadzenia ruchu pociągów na kolei, ruchy pojazdów pomocniczych,  prowadzenie pociągów po zamkniętym torze, zdarzenia kolejowe.

 

Sygnalizacja kolejowa

Pojęcie sygnału, wskaźniki i ich podział, przybory sygnałowe, sygnalizowanie toru zamkniętego i przeszkody w torze, sygnały podawane na semaforach, tarczach ostrzegawczych i manewrowych, sygnały wątpliwe, sygnały zamknięcia toru ( D0, D1), alarmowe (A1, A2), zatrzymania, sygnały zmniejszenia prędkości (D6, W14, W8, W9), sygnały podawane ręcznie oraz osygnalizowanie pociągu.

 

Łączność sygnalisty kolejowego

Rodzaje urządzeń i radiołączności, zakres i zasady nawiązywania łączności – wymiana informacji. Rodzaje radiotelefonów dla sygnalisty zgodnych z częstotliwością PKP PLK.

 

Ćwiczenia

Praktyczne stosowanie sygnałów ręcznych, obsługa radiotelefonów, prowadzenie dokumentacji ruchowej (dzienniki, rozkazy pisemne). W tym także na czynnych torach w przypadku przeprowadzenia kursu stacjonarnego.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla sygnalisty kolejowego

 Zasady przebywania i poruszania się po terenie kolejowym oraz torach czynnych, zasady bezpiecznej pracy w pobliżu czynnej sieci trakcyjnej, postępowanie w przypadku zerwania lub opadnięcia przewodu sieci trakcyjnej, składowanie materiałów oraz narzędzi w pobliżu czynnych torów kolejowych, automatyczny System Ostrzegania „ASO”, osłona miejsca robót – sposoby, rodzaje oraz wymagania “tyczka zejścia” “wskaźnik w7”, wypadki podczas wykonywania prac sygnalisty na terenie kolejowym.

 

Test wielokrotnego wyboru

Filmy

Osoba kierująca pracownikami, kierownik robót ma obowiązek wyznaczyć sygnalistę, którego zadaniem jest obserwowanie czy nie zbliża się pociąg albo inny pojazd trakcyjny mogący stwarzać zagrożenie dla pracowników. Możliwe jest wyznaczenie jednego lub kilku sygnalistów, w zależności od warunków lokalnych.

 

Kierujący pracami obowiązkowo wyznacza sygnalistę, gdy: na torze pracuje co najmniej 5 osób, w chwili wykonywania prac są niesprzyjające warunki atmosferyczne, deszcz, śnieżyce, praca jest wykonywana na łukach o ograniczonej widoczności, w głębokich przekopach i miejscach położonych w lesie, roboty wykonuje się z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego lub maszyn, wykonywane są prace na torach w stacjach kolejowych o dużym nasileniu ruchu.

 

Sygnalista nie może być obarczony innymi obowiązkami niż informowanie o zbliżających się pojazdach.

 

Pracownicy wyznaczeni na sygnalistów powinni: mieć ukończone 18 lat, mieć I kategorię wzroku i słuchu, mieć na sobie kamizelkę ostrzegawczą. Sygnaliści muszą mieć przy sobie: wyciąg z rozkładu jazdy, chorągiewkę koloru żółtego, trąbkę sygnałową albo inne urządzenie służące do ostrzegania, sprawny zegarek, urządzenia łączności – radiotelefon.

 

Podczas obserwacji sygnaliści powinni stać w takim miejscu, aby widzieli zbliżające się pojazdy kolejowe z najdalszej odległości (co najmniej 700 m w każdym kierunku) i byli widziani i słyszani przez pracowników zatrudnionych na torze.

 

Podczas robót utrudniających zejście pracowników z toru, należy urządzić specjalne miejsca do schodzenia pracowników. Miejsca te powinny być rozmieszczone w odległości nieprzekraczającej 60 metrów i oznaczone wskaźnikiem. Pracownicy pracujący na torach kolejowych powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze z elementami odblaskowymi.

Zaufali nam

Linki