• Szkolenie okresowe: BHP (dla pracownika admin-biur) – szkolenie online

  Szkolenie okresowe: BHP (dla pracownika admin-biur) – szkolenie online

  Szkolenie odpowiednie jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych, które muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP. Pierwsze szkolenie okresowe BHP, pracownicy administracyjno – biurowi muszą ukończyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a później okresowo powtarzać co 6 lat.  Rozpoczynając pracę na w/w stanowisku, najpierw należy przejść szkolenie wstępne BHP.…

 • Szkolenie okresowe: BHP (dla pracownika inż-tech) – szkolenie online

  Szkolenie okresowe: BHP (dla pracownika inż-tech) – szkolenie online

  Szkolenie odpowiednie jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, które muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP. Pierwsze szkolenie okresowe BHP, pracownicy muszą ukończyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a później okresowo powtarzać co 5 lat.  Rozpoczynając pracę na w/w stanowisku, najpierw należy przejść szkolenie wstępne BHP. Szkolenie okresowe BHP adresowane jest do…

 • Szkolenie okresowe: BHP (dla pracownika fizycznego) – szkolenie online

  Szkolenie okresowe: BHP (dla pracownika fizycznego) – szkolenie online

  Szkolenie odpowiednie jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach fizycznych, które muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP. Pierwsze szkolenie okresowe BHP, pracownicy muszą ukończyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a później okresowo powtarzać co rok dla stanowisk niebezpiecznych.  Rozpoczynając pracę na w/w stanowisku, najpierw należy przejść szkolenie wstępne BHP. Szkolenie okresowe BHP adresowane…

 • Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – szkolenie online

  Szkolenie okresowe: BHP (dla pracodawcy i kierownika) – szkolenie online

  Szkolenie BHP Pracodawcy kierownika Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Osoby kierujące pracownikami po odbyciu szkolenia okresowego nabywają uprawnienie do przeprowadzania instruktażu  stanowiskowego w…

 • Hakowy / sygnalista – kurs online

  Hakowy / sygnalista – kurs online

  Szkolenie Hakowy – Sygnalista Na szkoleniu omówione są kwestie techniczne oraz praktyczne pracy hakowego. Szkolenie skierowane jest do osób które chcą nabyć umiejętności i uprawnienia hakowego. Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z wymaganiami oraz przepisami budowlanymi i bhp. Tematyka szkolenia: Dozór techniczny. Wymagania hakowego. Obowiązki hakowego. Ocena masy ładunku. Ocena odległości i wysokości – planowanie transportu pionowego. Zasady – zabezpieczenia terenu –…

 • Obsługa lekkiego sprzętu kolejowego – kurs online

  Obsługa lekkiego sprzętu kolejowego – kurs online

  Szkolenie Obsługa lekkiego sprzętu kolejowego Na szkoleniu omawiamy kwestie techniczne oraz praktyczne pracy z narzędziami typu: Zagęszczarka płytowa. Podbijak ręczny. Przecinarka do szyn i betonu. Wiertarka torowa. Agregat prądotwórczy itd. Szkolenie skierowane jest do osób które chcą nabyć umiejętności i uprawnienia do obsługi lekkiego sprzętu kolejowego. Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z wymaganiami oraz przepisami kolejowymi.…

 • Sygnalista kolejowy – kurs online

  Sygnalista kolejowy – kurs online

  Szkolenie Sygnalista Kolejowy Startujesz w przetargu dla PKP PLK? Wykonujesz prace jako podwykonawca? Jeśli odpowiedziałeś na pytania twierdzącą, musisz posiadać w swojej firmie pracownika który przeszedł odpowiednie szkolenie i uzyskał uprawnienia, sygnalisty kolejowego. Sygnalista jest osobą do obserwacji szlaku torowego i sygnalizowania maszynisty jak i grupy roboczej o możliwych zagrożeniach znajdujących się na torze kolejowym.…

 • Ochrona przeciwpożarowa – szkolenie online

  Ochrona przeciwpożarowa – szkolenie online

  Szkolenie PPOŻ Zgodnie z Kodeksem pracy, a dokładnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b KP pracodawca jest zobowiązany aby wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Celem szkolenia jest przygotowanie osoby wyznaczonej przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów w miejscu pracy z uwzględnieniem specyfiki obiektu…

 • Obsługa wagonów samowyładowczych – kurs online

  Obsługa wagonów samowyładowczych – kurs online

  Szkolenie Obsługa Wagonów Samowyładowczych. Na szkoleniu omawiamy kwestie techniczne oraz praktyczne pracy z wagonami typu: Hopper Dozator Szutrówka Dumpcar Szkolenie skierowane jest do osób które chcą nabyć umiejętności i uprawnienia do obsługi wagonów samowyładowczych. Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z wymaganiami oraz przepisami kolejowymi. Uprawnienia szkoleniowe są ważne 5 lat.    Szkolenia przeprowadzaliśmy dla czołowych firm…

 • Pierwsza pomoc – szkolenie online

  Pierwsza pomoc – szkolenie online

  Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie, przede wszystkim za zapewnienie w zakładzie pracy punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie…