Upadek z wysokości: praca na dachu

Brak świadomości zagrożeń

✋Konsekwencje na całe życie ✋

We wschodnim miasteczku, gdzie zima przyniosła śnieżne opady,

zlecono przeprowadzenie prac odśnieżania dachów. Niestety, ta rutynowa praktyka przerodziła się w tragedię z powodu braku świadomości zagrożeń.

 

W trakcie wykonywania prac na dachu, jeden z pracowników, nie świadomy ryzyka i zasad bezpieczeństwa związanych z pracami na wysokości, stracił równowagę i spadł z dachu na twardą powierzchnię ziemi. 

 

Pracownik nie był świadomy ryzyka, jakie niosą prace na wysokości, a także nie miał wiedzy na temat właściwego używania sprzętu zabezpieczającego. 

 

Firma zaniedbała odpowiednie szkolenia, co stało się przyczyną tego nieszczęśliwego wypadku.

 

Po tym tragicznym zdarzeniu, firma podjęła natychmiastowe kroki w celu poprawy standardów bezpieczeństwa. Wprowadzono szkolenia BHP dla wszystkich pracowników, zwłaszcza tych wykonujących prace na wysokości. 

 

Dodatkowo, zakupiono nowy sprzęt zabezpieczający, a procedury bezpieczeństwa zostały dokładnie przeglądnięte i ulepszone.

 

Ta historia jest bolesnym przypomnieniem, jak ważne jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej wiedzy i szkoleń BHP, aby zminimalizować ryzyko wypadków w miejscu pracy. 

 

Wszelkie zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji, które można było uniknąć.

Zatrudnij inspektora BHP do swojej firmy – sprawdź korzyści

👷OPIEKA BHP MINI NET👷

99 zł / miesięcznie

⛑️OPIEKA BHP +⛑️

Pakiety od 300 zł / miesięcznie

Film wypadku

Kluczowe narzędzia / obowiązki wymagane w twojej firmie przy odśnieżaniu dachów.

  1. IBWR najważniejszy dokument bezpieczeństwa na budowie – zleć to nam.
  2. Ocena ryzyka zawodowego
  3. Szkolenia BHP wstępne lub okresowe
  4. Sprawne środki ochrony przed upadkiem z wysokości.
  5. Instrukcja stosowania środków chroniących przed upadkiem.

ŚOI które chroną życie

Zasady BHP przy odśnieżaniu dachów

Jak przypomina Państwowa Inspekcja Pracy, osoba odśnieżająca dach musi mieć aktualne szkolenie bhp w tym zakresie, a także ważne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do takich zadań i dopuszczające do pracy na wysokości. Pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy.

 

O czym musi pamiętać pracodawca?

Pracodawca winien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem).

 

Przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami. Teren wygrodzony powinien obejmować obszar o szerokości 1/10 wysokości budynku, nie mniej jednak niż 6 metrów. W przypadku braku możliwości zagrodzenia wymaganego obszaru, należy zastosować inne środki zapewniające bezpieczeństwo osobom znajdującym się w sąsiedztwie odśnieżanego obiektu.

 

Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również zabezpieczyć na wypadek, gdyby dach się załamał.

 

Na pewno do odśnieżania dachu nie wolno wysyłać kobiet w ciąży, którym na wysokości (chyba że w miejscach bezpiecznych, gdzie nie ma potrzeby stosować środków ochrony osobistej) w ogóle nie wolno pracować. Dotyczy to również osób, które nie ukończyły 18 roku życia – mają zakaz pracy na wysokości powyżej 3 m.

Usługi które pomogą ci zrealizować przepisy

Lista kontrolna BHP przy pracach na wysokości

Pobierz za darmo.

Mapa strony oferta

Opieka BHP – Zatrudnij inspektora BHP do swojej firmy

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – sprawdź zanim dojdzie do pożaru i braku wypłacenia ubezpieczenia.

Doradztwo – kontrola Inspekcji pracy – spodziewasz się kontroli PIP – skontaktuj się z nami – dostosujemy zakład do wymogów prawnych.

Księga HACCP – obowiązkowy dokument w gastronomii.

Program Zapewnienia Jakości – obowiązkowy dokument przy pracach energetycznych.

Protokół wypadkowy – przy wystąpieniu wypadku w pracy pracodawca jest zobowiązany do opracowania protokołu powypadkowego. Zleć to nam.

Przegląd gaśnic – zleć nam przeprowadzenie przeglądu gaśnic min raz w roku.

Pomiary oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – obowiązkiem pracodawcy jest zlecić przeprowadzenie pomiaru oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. Na przykład na stanowiskach biurowych minimalna ilość lux wynosi 500.

IBWR – najważniejszy dokument bezpieczeństwa na budowie – zleć to nam.

Ocena ryzyka zawodowego – dokument obowiązkowy dla każdego stanowiska pracy.

Plan Bioz – jeden z najważniejszych dokumentów bezpieczeństwa na budowie.

Mapa strony szkolenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *