Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.

Dwie zmiany w ciągu roku

Wynagrodzenie minimalne, po raz pierwszy pod rządami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwiększyło się dwa razy w tym roku: od 1 stycznia 2023 r. – z 3010 zł obowiązującego w 2022 r. do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. – do 3600 zł. Dwukrotnemu zwiększeniu uległa także minimalna stawka godzinowa, która w 2022 r. wynosiła 19,70 zł. Od 1 stycznia 2023 r. stawka ta wzrosła do 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. wzrosła ponownie do wysokości 23,50 zł. Tak więc rok 2024 będzie drugim rokiem z rzędu, gdy wysokość pensji minimalnej zostanie podniesiona dwukrotnie: od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa – z 23,50 zł do 27,70 zł. Natomiast od połowy roku, czyli od 1 lipca, minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie ulegną zwiększeniu – odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł. 

Stawka minimalnego wynagrodzenia na 2024 r. kształtuje się następująco:

I półrocze

od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

4.242 zł brutto / miesięcznie

27,70 zł brutto / godzina 

II półrocze

od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

4.300 zł brutto / miesięcznie

28,10 zł brutto / godzina

Wypadki w pracy

Wypadek w pracy I – czyszczenie szyj indyczych Woj. Warmińsko  – Mazurskie

Do wypadku doszło w hali produkcyjnej na wydziale uboju. Poszkodowany obsługiwał maszynę do czyszczeniu szyj indyczych. Nie było bezpośrednich świadków zdarzenia. Inspektor pracy, badając wypadek, oparł się na przedłożonych dokumentach, zeznaniach poszkodowanego oraz informacjach uzyskanych od pracowników nadzoru. Poszkodowany, wykonujący pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia w firmie outsourcingowej, posiadał ważne badania lekarskie i odbył szkolenie wstępne w dziedzinie bhp, w tym instruktaż na stanowisku rzeźnik/wędliniarz, na którym wykonywał pracę w zakładzie od niespełna dwóch tygodni. Sam poszkodowany zeznał, że już wcześniej pracował przy tego typu maszynach i potrafi je obsługiwać. Do jego obowiązków należała obsługa maszyny ściągającej skórę i czyszczącej szyje indycze, wyprodukowanej w Holandii w 2008 r. Głównym zajęciem poszkodowanego było wyjmowanie umytych szyj i wkładanie ich do pojemników oraz sprawdzanie prawidłowości procesu czyszczenia. W dniu zdarzenia mężczyzna rozpoczął pracę na pierwszej zmianie. Po kilku godzinach zauważył, że w rynnie załadowczej oraz w dwóch panelach czyszczących (górnym i dolnym) znajduje się zbyt dużo szyj indyczych. Nie informując nikogo, podjął decyzję o oczyszczeniu – odblokowaniu urządzenia. W tym celu podszedł do dolnej części maszyny, otworzył mocowanie boczne i uniósł panel górny, odsłaniając wałki czyszczące zablokowane przez zalegające mięso. Usunął szyje, zamknął pokrywę i przesunął się do górnego panelu, na którego końcu znajdowała się rynna załadowcza. Otworzył mocowanie boczne, uniósł pokrywę zabezpieczającą dostęp do wnętrza urządzenia i rozpoczął oczyszczanie. Jak ustalono, pokrywa nie została uniesiona całkowicie, tylko na wysokości ok. 10 cm, co umożliwiło dostęp do wnętrza komory, ale nie spowodowało wyłączenia maszyny. Gdy dłoń poszkodowanego była w pobliżu ujścia rynny załadowczej, nastąpiło pochwycenie rękawicy i wciągnięcie dłoni między walce czyszczące. Poszkodowanemu udało się rękę wyciągnąć, ale doszło do całkowitego zmiażdżenia czterech palców prawej dłoni. Zostały one amputowane przez lekarza po przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

Wypadek w pracy - czyszczenie szyj indyczych. Skorzystaj z nadzoru BHP. https://innovation.org.pl/opieka-bhp/

Zatrudnij inspektora BHP do swojej firmy – sprawdź korzyści

Opieka BHP – Nadzór BHP 

Pakiety od 300 zł / miesięcznie

Wypadek w pracy II – odtłuszczanie żołądków drobiowych

Dwa miesiące później miał miejsce wypadek na linii czyszczenia żołądków. Poszkodowany, pracownik tymczasowy, pracował w dniu zdarzenia na wydziale uboju drobiu. Po kilku godzinach pracy miał wyczyścić pozostałości poprodukcyjne z odtłuszczarki żołądków. Nie czekając na informację o wyłączeniu zasilania, podszedł do urządzenia i otworzył pokrywę tzw. żołądkarki (maszyny do odtłuszczania żołądków), ponieważ urządzenie nie pracowało. Wcześniej zobaczył, że operator linii czyszczenia żołądków wszedł do pomieszczenia, obok którego znajdowały się wyłączniki zasilania tej maszyny. Poszkodowany sądził, że kolega wyłączył żołądkarkę, dlatego rozpoczął wyjmowanie pozostałych w maszynie żołądków. Pod koniec czyszczenia, gdy wyjmował ostatnie kawałki urządzenie nagle uruchomiło się, co spowodowało wciągnięcie prawej ręki poszkodowanego. Skutkiem tego było złamanie kości przedramienia i ramienia.

Wypadki w pracy filmy

Uderzenie przez spadający przedmiot

Upadek z wysokości

W sytuacji wystąpienia wypadku w pracy obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie protokołu wypadkowego oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.

Rabat

Kod: promocja grudzień 2023!

Podaj ten kod podczas zamawiania usługi i otrzymaj 55 % rabatu na zamawiane usługi i produkty.

Mapa strony oferta

Opieka BHP – Zatrudnij inspektora BHP do swojej firmy

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – sprawdź zanim dojdzie do pożaru i braku wypłacenia ubezpieczenia.

Doradztwo – kontrola Inspekcji pracy – spodziewasz się kontroli PIP – skontaktuj się z nami – dostosujemy zakład do wymogów prawnych.

Księga HCCP – obowiązkowy dokument w gastronomii.

Program Zapewnienia Jakości – obowiązkowy dokument przy pracach energetycznych.

Protokół wypadkowy – przy wystąpieniu wypadku w pracy pracodawca jest zobowiązany do opracowania protokołu powypadkowego. Zleć to nam.

Przegląd gaśnic – zleć nam przeprowadzenie przeglądu gaśnic min raz w roku.

Pomiary oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – obowiązkiem pracodawcy jest zlecić przeprowadzenie pomiaru oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. Na przykład na stanowiskach biurowych minimalna ilość lux wynosi 500.

IBWR – najważniejszy dokument bezpieczeństwa na budowie – zleć to nam.

Ocena ryzyka zawodowego – dokument obowiązkowy dla każdego stanowiska pracy.

Plan Bioz – jeden z najważniejszych dokumentów bezpieczeństwa na budowie.

Mapa strony szkolenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *