Informacje

Badania lekarskie


Pracodawca powinien jak najszybciej skierować pracownika na badania okresowe, a pracownik bez zbędnej zwłoki je wykonać.

Odwołanie 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego oznacza powrót wynikających z kodeksu pracy obowiązków dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników. Pracodawcy i pracownicy muszą wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu – twierdzi MRiPS. Według resortu, okres 180 dni można potraktować jako okres przejściowy, po upływie którego każdy pracownik będzie musiał posiadać aktualne orzeczenie lekarskie.

Państwowa Inspekcja Pracy nałożyła karę 78 mln na firmę !

W 2022 roku inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 60 tys. kontroli, z czego 41 proc. było efektem skarg, jakie wpłynęły do PIP. W wyniku działań pokontrolnych ponad 52 tys. zatrudnionych otrzymało należne im pieniądze – poinformowała Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, przedstawiając Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie z działalności PIP za 2022 r.

W 2022 roku inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 60 tys. kontroli. 41 proc. z nich nastąpiło na skutek skarg skierowanych do inspekcji. W ubiegłym roku do inspekcji wpłynęło ponad 50,5 tys. skarg obejmujących 87,5 tys. różnych zagadnień. Zdecydowana większość, bo aż 32 tys. z nich, dotyczyła problemów związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą – poinformowała Katarzyna Łażewska-Hrycko. Podała, że w wyniku działań pokontrolnych ponad 52 tys. zatrudnionych otrzymało należne im pieniądze. W sumie dzięki interwencjom inspektorów pracy na rzecz pracowników odzyskano 78 mln zł.

Drastyczny wypadek kolejowy poniżej

Filmy

Potrzebujesz pomocy w BHP?

Szkolenia, badania terminy? Zapominasz, denerwujesz się??

Opieka BHP dla twojej firmu

Nie czekaj, zatrudnij Inspektora BHP do swojej firmy. Jedna opłata miesięczna, równa się wszystkie obowiązki BHP zrealizowane.
Sprawdź