Jak opracować skierowanie na badania lekarskie

Błędnie wystawione skierowanie na badania lekarskie = choroba.
Darmowa konsultacja BHP.

Krótka historia: Pracodawca zatrudnił pracownika na stanowisko  pracownik ogólnobudowlany. Skierowanie na badania ściągnął z internetu nie wypełniając przy tym czynników zagrożeń (jak się później okazało nie posiadał oceny ryzyka ani pomiarów najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz natężeń). Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku było wiercenie otworów w stropie betonowy, budowanego nowego biurowca w miejscowości Gliwice. 

Po paru miesiącach na tym stanowisku, pracownikowi zaczęło doskwierać bóle głowy a także ból w prawym uchu. Zaczął ton także zauważać, że jego słuch jest coraz gorszy. Sprawę zgłosił do pracodawcy który wysłał go na kontrolne badania lekarskie. Jak się później okazało, pracownik nie powinien zostać dopuszczony do wykonywania tego rodzaju prac z uwagi na jego przeciwwskazania zdrowotne (choroba błędnika oraz zapalenie błędnika). Aktualnie sprawa jest badana przez jednostkę Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Aktualne stwierdzone nieprawidłowości za które będzie musiał ponieść konsekwencje pracodawca to: 

  • nieposiadanie oceny ryzyka zawodowego,

  • brak udokumentowanych pomiarów nds i ndn,

  • opracowane skierowanie na badania lekarskie.

Rozwinięcie

Więc jak przygotować poprawnie skierowania na badania lekarskie? Pytamy specjalistę ds. BHP Bartłomieja Niziołka: W celu przygotowania odpowiedniego skierowania na badania lekarskie musimy pamiętać o trzech podstawowych elementach:

  1. Musimy posiadać protokół z przeprowadzonych pomiarów nds i ndn.
  2. Musimy posiadać ocenę ryzyka zawodowego.
  3. Musimy odpowiednio uzupełnić skierowanie na badania lekarskie.

Jak to wygląda w praktyce?

Każdy pracodawca w ciągu 30 dniu od rozpoczęcia działalności gospodarczej musi stwierdzić jakie czynniki uciążliwe lub szkodliwe mogę przekroczyć dopuszczalne normy. Na tej podstawie typują np. hałas przy pracy z kątówką oraz drgania mechaniczne przy obsłudze młota wyburzeniowego. Odpowiednie zlecenia należy skierować do przedsiębiorstw które posiadają odpowiednią akredytacje. My w firmie Innova Bezpieczeństwo & Szkolenia najczęściej współpracujemy z firmą Sepo w Knurowie. Po przeprowadzeniu pomiarów otrzymujemy protokół z informacją jakie jest poziom badanego czynnika. Następnie inspektor BHP na zlecenie pracodawcy powinien opracować ocenę ryzyka zawodowego, ujmując poziomy narażenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi. Dopiero wtedy posiadając niezbędne informacji możemy poprawnie uzupełnić skierowanie na badania lekarskie. Przykład uzupełnienia skierowania na badania lekarskie z wprowadzonymi czynnikami z oceny ryzyka zawodowego i pomiarami nds i ndn.

Pomoc – darmowa konsultacja. Zapraszamy do darmowej konsultacji. 

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z naszych usług (Innova Bezpieczeństwo & Szkolenia) skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla ciebie bezpłatnie wzory skierowań na badania lekarskie dla stanowisk w twojej firmie.

Zadzwoń do nas 782-378-863 lub napisz biuro@innovation.org.pl

www.innovation.org.pl