Co powinniśmy wiedzieć o maseczkach?

PO CO MASKI OCHRONNE?

Substancje zagrażające ludzkim drogom oddechowym w wielu przypadkach mogą zostać skutecznie unieszkodliwione oraz odprowadzone, dzięki sprawnej i wydajnej wentylacji. Jednak  w niektórych sytuacjach zastosowanie wentylacji może okazać się niewystarczające. Wtedy należy sięgnąć po maski ochronne. Zasadą jest, że warunki panujące na stanowisku pracy powinny w jak najmniejszym stopniu stanowić zagrożenie dla zdrowia pracownika, a obowiązek spełnienia tego warunku leży po stronie pracodawcy. Dlatego też jeśli zachodzi potrzeba zastosowania maski ochronnej to właśnie pracodawca powinien w nią zaopatrzyć pracownika. 

Maski ochronne

Maski ochronne są środkiem ochrony indywidualnej pozwalającym skutecznie chronić drogi oddechowe przed pyłami czy oparami zawieszonymi w powietrzu. Różne substancje po dostaniu się do dróg oddechowych, a następnie do płuc, mogą poczynić ogromne spustoszenie w organizmie. Pracodawca nie może w żaden sposób narażać pracowników na tego typu zagrożenia.

KIEDY NALEŻY ZASTOSOWAĆ MASKĘ OCHRONNĄ?

Przepisy precyzują nie tylko to, kto powinien dokonać zaopatrzenia pracowników w maski ochronne, ale także kiedy jest to niezbędne. Bywa, że zarówno pracownicy, jak i pracodawca mają wątpliwości, czy określona sytuacja wymaga zastosowania maski ochronnej. Aby było to prostsze, wystarczy trzymać się trzech wytycznych. Sytuacjami, kiedy zachodzi bezwzględny obowiązek stosowania maski ochronnej są te, kiedy zawartość tlenu w wydychanym powietrzu wynosi 17% jego składu lub mniej. Oprócz tego, jeśli stężenie groźnych substancji w powietrzu przekracza normy najwyższego dopuszczalnego stężenia dla tych substancji, a także wtedy, gdy temperatura wydychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę pozwalającą na wykonywanie obowiązków zawodowych. Jeśli choć jeden z tych warunków jest spełniony oznacza to, że zachodzi bezwzględna potrzeba zastosowania maski ochronnej. Inną kwestią jest natomiast wybór maski o odpowiednim poziomie ochronnym. Aktualnie również wraz z wejściem z dniem 16.04.2020 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, w którym mowa o tym, iż „do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa” nakazuje się poruszania w maseczkach w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19. W rozporządzeniu mamy szczegółowo podane kogo sięga obowiązek przemieszczania się z zakrytym nosem i ustami, a kogo pomija.

Maseczka chirurgiczna — ochronna na twarz

TYPY MASEK OCHRONNYCH

Ochrona dróg oddechowych, a więc maski ochronne, dzielą się na trzy typy, w zależności od stopnia ochrony, jaką zapewniają. Wybór konkretnego typu maski uzależniony jest od rodzaju zagrożenia, z jakim mamy do czynienia. Należy jednak pamiętać, że jeśli mamy wątpliwości, to lepiej wybrać maskę o wyższym stopniu ochrony, niż produkt o zbyt niskim stopniu. Wspomniane już klasy ochronne oznaczone są symbolem FFP1FFP2 oraz FFP3

Maski o klasie ochronnej FFP1, czyli maski klasy 1, gwarantują skuteczność filtracji na poziomie 80%. Stosuje się je do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami o niskiej toksyczności oraz przed nietoksycznymi i nie fibrogennymi pyłami. Ponadto wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie może być przekroczona bardziej niż 4-krotnie.

Maski o klasie ochronnej FFP2, a więc maski klasy 2, cechują się skutecznością filtracji na poziomie 94%. Stosuje się je do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami o niskiej bądź średniej toksyczności, czyli takimi, które są szkodliwe dla zdrowia oraz przed dymem i cząsteczkami aerozolu. Dodatkowo wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie może być przekroczona więcej niż 10-krotnie. 

Maski o klasie ochronnej FFP3, a więc klasy 3, mają skuteczność filtracji wynoszącą 97%. Maski tego typu wykorzystuje się do ochrony przed stałymi lub ciekłymi cząstkami o wysokiej toksyczności, czyli szkodliwymi dla zdrowia oraz przed dymem i cząsteczkami aerozolu. Należy też pamiętać, że wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie może być przekroczona więcej niż 30-krotnie. 

Należy pamiętać, iż odpowiedni dobór maski i prawidłowe jej użytkowanie zapewniają skuteczną ochronę dróg oddechowych podczas wykonywania pracy.