Płaca minimalna 2020

Kolejny rok i nowy wzrost płacy minimalnej. W roku 2020 wynosi ona 2600 zł brutto, co oznacza wzrost aż o 350 zł. Według nowej stawki każdy zatrudniony pracownik musi otrzymać na rękę co najmniej 1 878 zł netto. Zmieniła się również stawka godzinowa- brutto wyniesie ona 17 zł, a netto 11 zł.

Płaca Minimalna

Prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę wykonywaną na podstawię umowy o pracę, określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku w obowiązującym wymiarze czasu.

Ile wynosi płaca minimalna na rok 2020?

Od 1 stycznia 2020 roku wynagrodzenie minimalne dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie wynosi 2600 zł. To oznacza wzrost płacy o 350 zł w stosunku do roku poprzedniego, wtedy pensja była ustalona na 2250 zł brutto.

Wzrostowi uległa również stawka godzinowa dla osób zatrudnionych jako zleceniobiorcy – w tym roku wyniesie ona 17 zł. W stosunku do zeszłorocznej stawki, określonej na poziomie 14,70 zł, oznacza to podwyżkę o 2,3 zł.

Płaca minimalna 2020 określona na kwotę 2600 zł brutto daje pracownikowi z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu i ulgą podatkową netto, czyli na rękę, kwotę 1920,62 zł. Natomiast osobom zatrudnionym z podstawowymi kosztami przychodu, ale bez ulgi podatkowej –  sumę 1876,62 zł.

Korzyści dla pracowników a wzrost płacy minimalnej

Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego do 2600 brutto zwiększy również inne obowiązkowe świadczenia i należności, których podstawą jest płaca minimalna, jej część lub wielokrotność. Kwota minimalnego dochodu funkcjonuje również jako graniczna, np. w przypadku dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, a w przepisach ubezpieczeniowych jest uwzględniana jako podstawa wymiaru składek na ZUS.

W 2020 roku płaca minimalna będzie stanowić 49,7% zapowiedzianego na br. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej . Ministerstwo Finansów prognozuje, że przeciętny dochód będzie wynosił 5 227 zł i będzie o 6% wyższy w stosunku do przeciętnej pensji z roku 2019.

Wzrost płacy minimalnej daje dużo korzyści, zwłaszcza pracownikom najmniej zarabiającym, ponieważ poprawia się ich komfort życia, a do tego w perspektywie czasowej będą oni mogli liczyć na wyższe emerytury. Niestety, wzrost wynagrodzenie ma też negatywne strony. Ponieważ pracodawcy muszą więcej płacić pracownikom, są zmuszeni podnieść fundusz płac i zaczynają szukać oszczędności. To może źle wpływać na rozwój przedsiębiorstw.

Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszła również ustawa, która zakłada, że dodatek stażowy będzie wyłączony z podstawy wymiaru tego wynagrodzenia. Zmiana ta ma przyczynić się do podwyższenia wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników sektora publicznego legitymujących się dłuższym stażem pracy i ma przyczynić się do zwiększenia stabilizacji w sektorze publicznym.