Rodzic powinien ponownie zgłaszać studenta do ubezpieczenia.

Dziecko, które studiuje, posiada ubezpieczenie zdrowotne ?przy rodzicu? do momentu ukończenia 26 roku życia ? bez względu na to, jak długo studiuje. Potem musi złożyć wniosek w dziekanacie swojej uczelni, która zgłosi studenta do ubezpieczenia. Niewiele osób wie, że dziecko korzysta z ubezpieczenia rodzica tylko do czasu, gdy nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy w czasie wakacji młody człowiek podejmuje pracę. Po podpisaniu umowy, gdy pracodawca zgłosi go do ZUS wtedy automatycznie traci ubezpieczenie ?u rodzica?.
Musimy pamiętać, że z dniem zakończenia umowy studenta rodzic musi go ponownie zgłosić u swojego płatnika składek.
Ta zasada dotyczy każdego rodzaju umowy, którą podpisze student. Nie ma znaczenia czy jest to umowa zlecenia, czy umowa o pracę. Także zlecenie ?wyrzuci? studenta z ubezpieczenia rodzica, bo w czasie jego wykonywania będzie opłacana składka zdrowotna przez firmę, w której student pracuje.

Na zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, (gdy nie ma on własnego ubezpieczenia) mamy 7 dni od momentu, gdy straci swój tytuł do ubezpieczenia. Członka rodziny zgłaszamy do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek. Musimy także poinformować pracodawcę, że nasze dziecko nie ma już prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny w momencie, gdy rozpoczęło pracę albo, gdy ukończyło studia czy naukę w szkole.