Coraz mniej wypadków śmiertelnych na budowach.

Niemal o jedną czwartą spadła w ubiegłym roku liczba wypadków śmiertelnych w budownictwie (o 22,3 proc. mniej w stosunku do 2017 roku) i ciężkich (21,8 proc. mniej) – wynika z danych GUS.

Z danych GUS za 2018 r. wynika, że spadł wskaźnik wypadkowości, a więc liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących – z 6,84 do 6,37. W branży budowlanej – w porównaniu do ubiegłego roku –  liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła o 3 proc. W 2018 r. odnotowano też mniej wypadków ciężkich (84) i śmiertelnych (48).

Mniej wypadków nie tylko z powodu poprawy stanu BHP.

Warto pamiętać o tym, że mniejsza wypadkowość w budownictwie jest w pewnej mierze powiązana ze spadkiem zatrudnienia w tej branży. Chociaż różne źródła nie są do końca zgodne, co do wyników, to obecnie przyjmuje się, że całkowite zatrudnienie budownictwie zmniejszyło się o około 1 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Oczywiście w statystykach tych nie są uwzględniane osoby pracujące bez żadnej umowy, wśród których mogą być również obcokrajowcy.

Cudzoziemcy nie wiedzą, co robić w razie wypadku.

Według raportu ?Bezpieczeństwo pracy w Polsce? w 2018 roku ?na czarno? pracowało aż 14 proc. zatrudnionych w budownictwie Ukraińców. W ubiegłym roku w usługach budowlano-remontowych w Polsce odsetek pracujących Ukraińców był równy odsetkowi Polaków w tej branży w 2016 roku.  44 proc. z nich deklaruje, że wykonuje cięższe i bardziej niebezpieczne prace niż polscy pracownicy.

Dane raportu nie świadczą dobrze o stanie bezpieczeństwa wśród naszych wschodnich sąsiadów pracujących w Polsce 36 proc. z nich nie wie, jak się zachować w razie wypadku przy pracy i tyle samo nie potrafi udzielić pierwszej pomocy. Wina niekiedy leży po stronie pracodawcy, który nie zapewnił takiemu pracownikowi odpowiedniego przeszkolenia i środków ochrony indywidualnej, a czasem po stornie pracownika, który przygotowanie bhp traktuje lekceważąco. Zaledwie 44 proc. Ukraińców biorących udział w badaniu zadeklarowało, że odbyło szkolenie bhp w obecnym miejscu pracy. Dokładnie taki sam odsetek badanych pracujących w branży remontowo-budowlanej musi kupować sprzęt ochronny za własne pieniądze.