Blisko 3 mln osób umiera rocznie z powodu wypadków w pracy i chorób zawodowych.

Każdego roku na świecie 374 mln pracowników ulega wypadkom przy pracy, a ok. 2,8 mln umiera z powodu wypadków i chorób zawodowych, (czyli tyle, ilu mieszkańców liczy np. Litwa) – alarmuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Choroby zawodowe stanowią przyczynę aż 86 proc. wszystkich zgonów związanych z pracą, z czego w krajach rozwiniętych większość z nich powodują choroby nowotworowe.

Szacuje się, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe na świecie generują straty w wysokości prawie 4 proc. światowego PKB, a w niektórych krajach odsetek ten przekracza nawet 6 proc. (raport Safety and Health at the Future of Work, Międzynarodowa Organizacja Pracy, 2019).

W Polsce codziennie dochodzi do 240 wypadków przy pracy, w wyniku których 1 osoba traci życie. Absencje powodowane rocznie wypadkami przy pracy to niemal 4 mln dni, tj. 10 500 lat. Ten stan prowadzi do strat w wysokości ok. 15 mld zł rocznie.

Aby zwrócić uwagę na skalę problemu, w roku 2003 Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ustanowiła Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest obchodzony, co roku 28 kwietnia.