Pracodawca sam zastąpi służbę BHP, jeśli zatrudnia do 50 pracowników.

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca, który zatrudnia do 50 pracowników, będzie mógł sam wykonywać zadania służby BHP, o ile jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Do tej pory taką granicą była liczba 20 pracowników.

Senat przyjął w piątek bez poprawek nowelizację Kodeksu pracy, która rozszerzy pracodawcom możliwość samodzielnego wykonywania zadań służby BHP.

Jak jest teraz?

To, czy w firmie trzeba tworzyć służbę BHP, zależy od liczby zatrudnionych. Zgodnie z art. 237 (11) § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby bhp, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie BHP, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Przepisy pozwalają też mniejszym pracodawcom na samodzielne wykonywanie zadań tej służby.

Obecnie pracodawca, który posiada ukończone szkolenie konieczne do wykonywania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  • zatrudnia do 10 pracowników,
  • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Konstrukcja przepisu uniemożliwia, więc pracodawcy zatrudniającemu od 21 do 50 pracowników wykonywanie zadań służby BHP ? nawet wówczas, gdy pracodawca spełnia wymogi kwalifikacyjne dla pełnienia tej służby.

Co się zmieni?

Po zmianach pracodawca zatrudniający do 50 pracowników również będzie mógł pełnić zadania służby BHP-pod warunkiem, że jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Kolejnym warunkiem będzie ukończenie specjalnego szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP, zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Ministerstwo podkreśla, że proponowane rozwiązanie odnosi się jedynie do grup działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 zmian, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Ustawę w piątek przyjął Senat, teraz trafi do podpisu prezydenta. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.