Częste zwolnienia chorobowe to ostrzeżenie dla pracodawcy.

Co trzeci pracownik korzysta ze zwolnienia chorobowego wcale nie z powodu choroby. Wielu wykorzystuje je, jako dodatkowe wolne lub awaryjny urlop, gdy zabraknie już tego kodeksowego. Z badań wynika, że po nieuzasadnione zwolnienia lekarskie chętnie sięgają pracownicy, którzy odczuwają zagrożenie lub brak komfortu psychicznego w miejscu pracy.

Jedna trzecia (29,6 proc.) pracowników korzysta ze zwolnień lekarskich w sytuacji, gdy nie choruje. Spośród osób, które korzystają ze zwolnień lekarskich, aż 86 proc. uważa, że można wziąć je dwa lub więcej razy w roku.

Z badań wynika również, że bardziej przychylni zwolnieniom lekarskim, których nie uzasadnia stan zdrowia, są pracownicy odczuwający zagrożenie lub brak komfortu psychicznego w miejscu zatrudnienia.

Sfrustrowany pracownik choruje częściej.

Absencja pracowników wiąże się z koniecznością poniesienia przez firmy wymiernych kosztów, dlatego nieuzasadnionym zwolnieniom lekarskim powinno się przeciwdziałać. Zauważalna jest bezpośrednia zależność pomiędzy większą częstotliwością nieuzasadnionych absencji i wysokim poziomem frustracji pracowników. Monitorowanie takich nastrojów i przeciwdziałanie im jest dużym wyzwaniem dla każdego pracodawcy. Właściciele oraz liderzy w organizacji powinni budować autentyczne relacje ze swoimi pracownikami, bazujące na szczerości i przejrzystości działań. Powinni zapewniać im możliwości rozwoju i realne wsparcie. Takie podejście zaowocuje zaangażowaniem i oddaniem zespołu. Tym samym, zmienią się nie tylko nastroje związane z absencją chorobową, ale też poprawi się retencja pracowników.

Pracodawca musi być czujny.

W Polsce, jak podaje ZUS, od 2014 roku liczba zwolnień lekarskich wzrosła z 18,8 mln w 2014 roku do 21,4 mln w roku 2017. W przypadku pokaźnej części pracowników zwolnienie lekarskie jest wynikiem długotrwałego stresu i przemęczenia. Stres i przemęczenie są również źródłem mniejszego zaangażowania i utraty satysfakcji z pracy. Wówczas ?wypoczynkowe? zwolnienia lekarskie dają przestrzeń do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia czy odbycia serii rozmów rekrutacyjnych. Warto reagować zawczasu zapewniając pracownikom odpowiednie warunki do rozwoju.

Z badań wynika, że europejscy pracownicy często rozważają odejście z obecnego miejsca pracy. Ponad połowa (28 proc.) europejskich pracowników myśli o rzuceniu pracy, co najmniej raz na kilka miesięcy, a więcej, niż co dziesiąty (13 proc.) rozważa taki ruch raz w tygodniu, a nawet częściej.