UE poszerzy listę czynników rakotwórczych w pracy

W dyrektywie ws. czynników rakotwórczych i mutagenów za czynniki rakotwórcze uznanych zostanie 8 dodatkowych substancji chemicznych, w tym spaliny z silników Diesla. Osiągnięte w czwartek przez negocjatorów z państw członkowskich UE i PE porozumienie wzmocni ochronę pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami, a nowe regulacje będą miały znaczenie dla 20 mln osób w UE.

Porozumienie dotyczy propozycji Komisji Europejskiej ze stycznia 2017 r. w sprawie drugiego poszerzenia wykazu rakotwórczych substancji w miejscu pracy.

Większa ochrona dla 20 mln pracowników.

Dokonaliśmy dziś kolejnego istotnego kroku dla zagwarantowania europejskim pracownikom ochrony przed nowotworami pochodzenia zawodowego. Zapewni to lepszą ochronę ponad 20 milionom pracowników w Europie. W szczególności zyskają na tym pracujący w przemyśle chemicznym, metalowym i samochodowym, kierowcy zawodowi, pracownicy budowlani oraz pracownicy stoczni i magazynów – powiedziała po wypracowaniu porozumienia unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych.

Dyrektywa jest stale aktualizowana.

Wśród zasugerowanych przez Komisję Europejską jeszcze w styczniu 2017 r. substancji znalazły się m.in. zużyty olej silnikowy (zagrożenie rakiem skóry), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), które powstają np. w wyniku produkcji koksu lub aluminium, czy epichlorohydryna (występuje przy produkcji papieru).

Dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów z 2004 r. jest stale aktualizowana w związku z większą wiedzą naukową na temat szkodliwych substancji. W kwietniu tego roku KE zaprezentowała projekt kolejnej nowelizacji, wskazując na potrzebę wprowadzenia w UE limitów dla pięciu substancji występujących w środowisku pracy.

Chodzi o kadm i jego związki nieorganiczne, beryl i jego związki nieorganiczne, kwas arsenowy, a także nieorganiczne związki arsenu oraz formaldehydu. Pierwsze trzy wspomniane substancje są powszechnie używane m.in. w produkcji i rafinacji kadmu, produkcji akumulatorów niklowo-kadmowych, wytopie cynku i miedzi, odlewnictwie, produkcji szkła, tworzyw sztucznych, elektronice, budownictwie oraz recyklingu