...

Spędzanie 8 godzin w pozycji siedzącej wbrew powszechnym przekonaniom wcale nie pozostaje bez wpływu na zdrowie pracownika. Choć praca biurowa jest uważana za lekką, to jednak wykonywana w nieodpowiednich warunkach, prowadzi do pogorszenia ogólnej kondycji fizycznej oraz psychicznej pracownika, a w konsekwencji spadku wydajności pracy. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.