...

W miejscu pracy surowo wzbronione jest spożywanie alkoholu, bez względu na jego rodzaj i ilość. Jeśli pracownik dopuszcza się tego, a pracodawca się o tym dowie lub przyłapie go na gorącym uczynku, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.